Allt minde omsättningstapp för företagen

Företag inom näringslivet uppger i allt större utsträckning att omsättningstappet blir mindre. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning.
Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör Konjurinstitutet (KI). Foto: Jessica Gow / TT

I Konjunkturinstitutets senaste mätning har de tagit fram ett beräknat medelvärde baserat på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna.

Vad gäller näringslivet har omsättningen ökat sedan i mitten av maj. Då var omsättningstappet drygt 20% men har nu halverats och ligger på 10%. Omsättningen har även ökat något jämfört med septemberundersökningen.

För hotell- och restaurangbranschen ser det dock fortfarande mörkt ut. Omsättningstappet som i maj låg på 60% har minskat, men bara till 50%.

Antalet företag som uppger att de har ett omsättningstapp minskar också. Nu uppger 51% av företagen att de har ett omsättningstapp, ned 7 procentenheter sedan senaste undersökningen. I maj låg motsvarande andel på 74%.

Denna ökning förklaras främst av att det är en mindre andel företag som nu svarar att de har ett tapp på upp till 50% av omsättningen.

Vad gäller tillverkningsindustrin svarar 50% att de har ett omsättningstapp, att jämföra med 71% i maj. De flesta svarar också att omsättningstappet är upp till 25% jämfört med ett normalläge.

Inom handeln uppger 43% att de har ett tapp jämfört med drygt 50% i den förra undersökningen. För de flesta företag inom handeln är tappet i huvudsak upp till 25% av den normala omsättningen.

Inom tjänstesektorn har andelen företag som uppger att de tappat i omsättning minskat till 55% från 64% i förra undersökningen. För tjänstesektorn uppger tio% av företagen att tappet är större än 50% jämfört med normal omsättning.

För bygg- och anläggningsverksamhet uppvisar resultaten inte en positiv trend. Andelen företag som svarar att omsättningen minskat är nu 60%, en fördubbling jämfört med förra undersökningen. Samtidigt är resultatet nu i nivå med flera tidigare mätningar. Konjunkturinstitutet pekar på att förklaringen till de varierade resultaten är att företag ibland svarar att omsättningen minskat med upp till 25% för att andra gånger svara att omsättningen är oförändrad.