Altor ska rensa i fonddjungeln

Altor och Carneo går i täten för en konsolidering av den svenska fondmarknaden.

Under Christoffer Folkebos ledning har Carneo utvecklats till en kapitalförvaltare med flera varumärken utöver Carnegie Fonder. I portföljen ingår också Nordic Cross, Albatris, C Worldwide (tidigare Carnegie Asset Management), Carneo Alternative Solutions och OPM (Optimized Portfolio Management). Än så länge, bör tilläggas. För Christoffer Folkebo hymlar inte med att han kommer att göra flera förvärv de närmaste åren. Han har Altors mandat att förvandla Carneo till Nordens ledande ”multi-boutique” inom kapitalförvaltning.  

– Vi ska köpa på oss fler kvalitativa aktörer. Men just nu är den en ganska stor diskrepans mellan säljarens förväntan och köparens estimat. Det är en prisfråga, men också en tajmingfråga, säger Christoffer Folkebo och förklarar att Carneo just nu för samtal med aktörer på samtliga nordiska marknader.

Det finns två sätt att illustrera Christoffer Folkebos målbild. Det första går att mäta i volym – Carneo ska förvalta ett samlat kapital på i storleksordningen 500-750 miljarder kronor. Det andra målet mäts i erbjudande – Carneo ska kunna erbjuda sina kunder en bukett bestående av traditionell fondförvaltning, asset management och alternativa investeringar, såsom infrastruktur och private equity. Vissa verksamheter och erbjudanden planerar Carneo att bygga upp för egen maskin, andra räknar man med att helt sonika förvärva.

– Att bygga upp den här typen av verksamheter tar tid. Men det får det göra, Carneo är ett mycket långsiktigt projekt. Att rita om kartan är inget man gör i en handvändning, säger Christoffer Folkebo.

Till målet är det en bit att gå, ska tilläggas. I dag har Carneo 250 miljarder i förvaltat kapital så minst det dubbla återstår. Men Christoffer Folkebo har tiden på sin sida, menar han. Flera av de entreprenörsdrivna fondbolagen har ägare som börjar närma sig pensionsstrecket med annalkande generationsskifte framför sig. Alla små och mellanstora aktörer känner dessutom av den hårdnande konkurrensen. På 10-15 år har den svenska fondbranschen förvandlats – från jungfrulig mark där allt som sås spirar uppåt, till ett tämligen moget odlingslandskap där växligheten beskärs, planteras om och dör. En förklaring är att trenden med öppen arkitektur, som innebär att banker, försäkringsförmedlare och försäkringsbolag inte bara säljer sina egna fondprodukter utan även erbjuder utomstående fondbolags vid sidan av sina egna produkter, har satts under press. Ett annat skäl är att olika former av ogräs i form av indexfonder, robothandlare och finansiella algoritmer har brett ut sig på den bördiga mark som säsong efter säsong gödslas med nytt pensionskapital.

– För tio-femton år sedan var det ganska enkelt att starta en fond och komma ut med sin produkt. Nivån för hur mycket kapital som krävs för att nå lönsamhet har höjts. Det påverkar inte de stora och mellanstora, men definitivt de små och nystartade, säger Fredrik Pettersson, analytiker på branschorganisationen Fondbolagens förening.

Nya regler för Premiepensionssystemet satte också igång en stor aktivitet, i synnerhet hos de fondbolag som riskerade att slängas ut från Pensionsmyndighetens fondtorg. Det mest uppenbara fallet stavas Monyx, som förvärvades av East Capital i december förra året. Monyx var vid sidan av Allra, själva definitionen av en renodlad PPM-fond. Fondbolaget hade förra året 33 miljarder kronor i förvaltat kapital, men en försvinnande liten del utanför Premiepensionsmyndighetens fondtorg.

East Capitals köp av Monyx är den senaste affären som rumsterat om spelplanen på den svenska fondmarknaden, men inte den enda. 2016 köper norska Pareto Orklas aktier i Enter Fonder. 2017 köper försäkringsjätten Storebrand hela Skagen Fonder. 2018 fusioneras Cicero Fonder med konkurrenten Navigera. Flera affärer står på tur.

– Visst, vi blir uppvaktade med jämna mellanrum av aktörer som är intresserade av köpa verksamheten. Men det ligger ju i vårt DNA att vara oberoende och fortsätta bygga bolag, säger Göran Espelund, styrelseordförande för Lannebo Fonder.

Vem vinner? Vem försvinner? Det mesta tyder på att bankernas starka ställning trots allt kommer att bestå – åtminstone under överskådlig tid. Men mycket tyder också på att en rad mindre nischfonder kommer att lägga ner eller gå samman med större konkurrenter. Christoffer Folkebo på Carneo är i alla fall redo att ta täten när branschen ska konsolideras och köpa sig till storlek.

– Storleken ger oss möjligheten att ta en plats vid bordet bredvid de stora bankerna och försäkringsbolagen.

Detta är en kortversion av Störst vinner fondkriget. Prenumeranter kan logga in och läsa hela texten här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.