Ambea minskar omsättning och rörelseresultat

Vårdbolaget Ambea redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade medan nettovinsten var högre än väntat.
Ambeas vd Fredrik Gren. Foto: Pontus Lundahl / TT

Omsättningen och resultatet bedöms ha påverkats med -90 respektive -50 miljoner kronor till följd av coronapandemin.

Omsättningen sjönk 3,9% till 2 732 miljoner kronor (2 843). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 774. Den lägre omsättningen förklaras främst av svagare norsk krona, lägre beläggning till följd av corona samt avslutade entreprenadkontrakt i Vardaga. Organiskt var tillväxten -3%.

Ebita-resultatet uppgick till 291 miljoner kronor (297), med en ebita-marginal på 10,7% (10,4).

Rörelseresultatet blev 264 miljoner kronor (270). Rörelsemarginalen var 9,7% (9,5).

Resultatet före skatt var 195 miljoner kronor (201).

Resultatet efter skatt blev 152 miljoner kronor (157), analytikerkonsensus 143.

Resultat per aktie hamnade på 1,61 kronor (1,66).

”Det fjärde kvartalet kommer fortsatt påverkas av coronasituationen där osäkerheten främst är stor kring beläggningsutvecklingen. Vi bedömer att omsättning och resultat i det fjärde kvartalet påverkas med -70-80 MSEK respektive -30-40 MSEK, med störst påverkan på Vardaga”, uppger VD Fredrik Gren.

Ambea, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 732 2 774 -1,5% 2 843 -3,9%
EBITA 291 297 -2,0%
EBITA-marginal 10,7% 10,4%
Rörelseresultat 264 270 -2,2%
Rörelsemarginal 9,7% 9,5%
Resultat före skatt 195 201 -3,0%
Nettoresultat 152 143 6,3% 157 -3,2%
Resultat per aktie, kronor 1,61 1,66 -3,0%

Konsensusdata från Factset