Amerikanska sysselsättningen ökade mer än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mer än väntat i februari.
Antalet sysselsatta ökade med 379 000 personer (+166 000 reviderat från +49 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +200 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA februari, 2021 Konsensus januari, 2021 Reviderad
Sysselsättning 379 000 200 000 49 000 166 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten i USA uppgick till 6,2% i februari. Månaden innan låg arbetslösheten på 6,3%.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 6,3%, enligt Bloomberg.

USA, % februari, 2021 Konsensus januari, 2021
Arbetslöshet 6,2 6,3 6,3

Konsensusdata från Bloomberg