ANALYS+: Svenska kåkar toppade först?

DATA I Pangeas färska transaktionsdata är intresset för nordiska fastigheter starkt. Sverige ser dock mer urtoppat ut.

Fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners analysavdelning är ruggigt snabba på att sätta ihop transaktionsdata över Nordens fastighetsmarknad. När nu första halvåret 2018 tar slut pekar de på flera intressanta trender inom Nordens lite större fastighetsaffärer.

FORTSATT HÖG NORDISK AKTIVITET, MEN AVTAGANDE I SVERIGE

För den nordiska fastighetsmarknaden som helhet har första halvan av 2018 inneburit den näst högsta transaktionssiffran för ett första halvår någonsin. Totalt har fastighetsheter för nära 21 miljarder euro bytt ägare i Norden, vilket är en nedgång med 10 procent från rekordperioden 2017.

– Det fortsätter att vara väldigt bra fart på den nordiska fastighetsmarknaden. Oftast är volymen något lägre under första halvåret och vi kan mycket väl vara på väg mot ett nytt rekordår under 2018, kommenterar Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners, i pressmeddelandet.

Som största marknad bromsar Sverige dock in tydligt, med -16 procent i transaktionsvolym (Norden: -10 procent) och -31 procent i antal affärer (Norden: -15 procent) under halvåret.

 

Källa: Pangea Property Partners

Även Finland backar, -48 procent i volym och -9 procent i antal affärer. Volymraset här förklaras dock av färre riktigt stora affärer, där Blackstones jättebud på Sponda under första halvåret 2017 stör jämförelser.

För Norge, +11 procent i volym, ses ingen inbromsning och för Danmark accelererar marknaden, +57 procent i volym.

UTLÄNDSKA KÖPARE FÅR INTE NOG AV NORDISKA BOSTÄDER

De största fastighetstransaktionerna i Norden under första halvåret 2018 var:

  1. Starwoods och Vonovias förvärv av Victoria Park med bostadsfastigheter i Sverige (~14,3 miljarder SEK för hitills köpta aktier)
  2. Heimstadens förvärv av bostadsportföljer i Danmark och Norge (8,4 miljarder SEK justerat för ägarförändring före/efter affärer)
  3. Cibus förvärv av 123 handelsfastigheter i Finland (0,8 miljarder EUR)
  4. Danicas förvärv av SEB Pension i Danmark (6,2 miljarder DKK  för ingående fastigheter)
  5. Asset Buyout Partners förvärv av Mongstad Group med fastigheter i Norge (4,0 miljarder NOK)

Källa: Pangea Property Partners

Att det rör sig om mycket bostäder präglar även statistiken som helhet, där bostadssegmentet övertog ledartröjan med 32 procents volymandel. Och det är framförallt internationella köpare som inte kan få nog, en trend som diskuterats tidigare av Analys+.

– Intresset för att investera i bostadsfastigheter i Norden har ökat markant bland internationella investerare och vi har sett flera större portföljaffärer under 2018. Investerarna söker både hyresbostäder med låg risk och olika typer av utvecklingsprojekt, skriver Bård Bjølgerud, VD och partner på Pangea Property Partners.

ANALYS+: TOPPEN VAR 2016?

Även om det aldrig går att sia om framtiden med full säkerhet så pekar nuvarande inbromsningstrend, kombinerat med ett kortsiktigt internationellt kapital som börjat söka alltmer till övriga delar av Norden, på att den svenska fastighetsmarknaden toppade ut för denna cykel redan år 2016.

 

Källa: Pangea Property Partners

Givet att Danmark hade det motigt på fastighetsområdet under en längre period efter finanskrisen och att Finland dubbeldippade in i en ny recession så är det fullt möjligt att Norden som helhet toppar ut senare den här gången.

Oavsett så är det dock hög tid att se om sina hus, och ta ned breda exponeringar mot i synnerhet svenska fastigheter.

Selektiva placeringar i fastighetsaktier med låg värdering eller stark affärsmodell kan dock givetvis gå hem även i snålblåst. Affärsvärlden har det senaste året lämnat köpråd* i  Balder (till oktober 2018, riktkurs 280 kr), Amasten (till december 2018), Pandox (till januari 2019), Castellum (till och med januari 2019, riktkurs 165 kr), Wallenstam (till februari 2019, riktkurs 85 kr) och Brinova (till mars 2019, riktkurs 18 kr).

(*OBS: Affärsvärldens ettåriga aktieråd gäller från analyskurs, och det är ej säkert att samma råd skulle ges på ett års sikt utifrån dagens kurs.)

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se