Analytiker om torsdagens rapporter

Rapportfloden svämmar över på torsdagen, när flera storbolag rapporterar. Här är analytikernas kommentarer kring en handfull av dem.

Efter Icas positiva resultattrend de senaste kvartalen, som bidragit till en stark kursutveckling om +37 procent hittills i år, har analytikerna nu börjat dra öronen åt sig.

Barclays ser ett antal riskfaktorer som banken räknar med kommer att tynga Icas resultat de kommande kvartalen. Riskerna inkluderar en svag eller negativ volymtillväxt i Sverige, förlorade marknadsandelar i den baltiska regionen och stigande operativa kostnader som en följd av Icas onlinestrategi, enligt en analys som Bloomberg News skrivit om.

Carnegie tror också att resultattrenden kommer att mattas av från och med det tredje kvartalet.

”Vi räknar med att den senaste tidens starka resultatåterhämtning kommer att avta avsevärt under de kommande kvartalen som en följd av tuffare jämförelsetal och ett visst skifte i fokus från att förbättra marginalerna till att återställa marknadsandelen”, skriver Carnegie.

I analysen tar Carnegie också upp att Ica Sveriges marknadsandel verkar ha fortsatt att avta under det tredje kvartalet.

Kepler Cheuvreux menar också att Icas starka utveckling under det andra kvartalet delvis innehöll en rad extraordinära poster som lyfte marginalen.

ica 700 

”När vi blickar in i andra halvåret 2019 befarar vi att tillväxten i rörelseresultatet kan sakta in väsentligt och vi estimerar måttliga 3 procent, när vi justerar för omstruktureringskostnader på 110 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018”, skriver Kepler Cheuvreux.

Enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser väntas Ica-koncernens justerade rörelseresultat öka 5,9 procent till 1.587 miljoner kronor det tredje kvartalet.

Under årets första sex månader ökade Icas justerade rörelseresultat med närmare 24 procent.

Icas justerade rörelsemarginal för koncernen spås ha stigit till 5,3 procent (5,2) under tredje kvartalet. I Sverige väntas rörelsemarginalen ha ökat till 5,2 procent (5,0).

Icas rapport väntas torsdagen den 24 oktober klockan 7.00.

Konkurrenten och dagligvarubolaget Axfoods rapport väntas också på torsdagen.

Axfood väntas ha gynnats av en fortsatt matprisinflation i marknaden, som under det tredje kvartalet lett till att bolagets jämförbara försäljning ökat i en snabbare takt än kostnaderna och lyft resultatet.

Det skriver Kepler Cheuvreux i en analys inför Axfoods rapport för det tredje kvartalet.

Analyshuset påpekar dock att aktien har stigit rejält de senaste månaderna, och är upp 36 procent hittills i år, i takt med sjunkande räntor och en höjd sektorvärdering.

klas-balkow-axfood-700.jpgAxfoods vd Klas Balkow. 

”Axfood är sannerligen ett säkert kort operationellt, men värderingen är ansträngd”, skriver Kepler Cheuvreux.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser väntas Axfoods nettoförsäljning ha ökat närmare 7 procent till 12,9 miljarder kronor.

Rörelseresultatet spås ha ökat till 697 miljoner kronor (620) och marginalen väntas ha förbättrats till 5,4 procent (5,1) under kvartalet.

Lågpriskedjan Willys väntas kunna öka rörelsemarginalen till 6,0 procent (5,7) medan Hemköps marginal däremot spås minska till 3,3 procent (3,6), enligt Infront Datas estimat.

I samband med Axfoods halvårsrapport uppgav vd Klas Balkow att bolaget inte hade fått önskad utväxling på satsningarna som gjorts i de egenägda Hemköp-butikerna.

”Jag skulle ha velat se mer effekt i like-for-like (jämförbar, reds anm) tillväxt i Hemköp, men den effekten kommer säkert framöver”, sade Klas Balkow i juli.

Försäljningen av ett flertal cancerläkemedel ligger i fokus inför läkemedelsjätten Astra Zenecas delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Däribland finns lungcancerläkemedlen Tagrisso och Imfinzi samt Lynparza vid behandling av äggstocks- och bröstcancer.

Utanför cancerområdet har Astra Zeneca under kvartalet bland annat rönt framgångar inom diabetesområdet där bolagets läkemedel Farxiga fått ett USA-godkännande för att minska sjukhusinläggningar till följd av hjärtsvikt hos patienter med typ 2-diabetes samt hjärt- kärlsjukdomar eller med ett flertal riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar.

astra-zeneca-katarina-ageborg-700.jpgAstra Zenecas Sverige-vd Katarina Ageborg. 

Kepler Cheuvreux förväntar sig uppdateringar kring Lokelma (ZS-9) i USA vid behandling av hyperkalemi, förhöjda nivåer av kalium i blodet. Lokelma införlivades till Astra Zeneca i samband med förvärvet av det amerikanska bioteknikbolaget ZS Pharma för 2,7 miljarder dollar i slutet på 2015.

Analyshuset framhåller även förväntade godkännanden för Lynparza inom bukspottkörtelcancer, prostatacancer och äggstockscancer.

För nyckeltillgången DS-8201 förväntar sig Kepler Cheuvreux att data presenteras på bröstcancerkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium från den 10-14 december 2019.

En annan viktig punkt blir effektdatan från Poseidon-studien vid behandling av lungcancer med läkemedlet Imfinzi.

Resultatet per aktie för kärnverksamheten väntas, enligt Infront Datas sammanställning, komma in på 0:98 dollar. Det skulle i så fall innebära en tillväxt på cirka 38 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna under kvartalet väntas komma in på just under 6 miljarder dollar.

Försäljningen för de viktiga lungcancerläkemedlen Tagrisso och Imfinzi väntas ligga på 857 respektive 357 miljoner dollar. För Lynparza väntas försäljningen ligga på 298 miljoner dollar.

Astra Zeneca kommer att släppa sin rapport för det tredje kvartalet på torsdagen den 24 oktober klockan 8.00. Rapporten följs upp av en telefonkonferens för media med start klockan 10.00. Vid klockan 13.00 håller läkemedelsbolaget en telefonkonferens för analytiker.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs väntas rapportera ännu ett svagt resultat, mot bakgrund av svagare marknader.

Fokus ligger dock i mångt och mycket på starten av den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön, som dragit ut på tiden och blivit dyrare än ursprungligen budgeterat.

”Till följd av försämrade marknadsförhållanden bedömer vi att det finns en nedsidesrisk i utsikterna för /…/ KM7. Vi förväntar oss också att fallande priser för alla produkter utom vätskekartong kommer att slå mot lönsamheten under de kommande kvartalen”, skriver Kepler Cheuvreux inför rapporten.

billerud-korsnas.jpgKartongmaskinen KM7 hos Billerud Korsnäs. 

Enligt Infront Datas sammanställning av åtta analytikers prognoser väntas det justerade rörelseresultatet uppgå till 131 miljoner kronor (540). Intäkterna antas landa på 6.326 miljoner kronor (6.054).

Billerud Korsnäs meddelade i mitten av september att KM7 har haft en lägre produktionstakt i det tredje kvartalet än vad bolaget tidigare räknat med och därmed kommer uppstarten ge större negativa resultateffekter än tidigare bedömt.

Den negativa effekten på ebitda-resultatet för det tredje kvartalet bedömdes då till 300 miljoner kronor, en uppjustering med 150 miljoner kronor från tidigare uppskattning.

Bolaget aviserade då också ett besparingsprogram med avsikt att sänka kostnaderna med 600 miljoner kronor årligen från 2021.

”Vi räknar med att resan ska vara fortsatt skumpig”, noterar SEB, som dock menar att den framtida ökade produktionen i kombination med de ”ambitiösa effektiviseringsinitiativen” talar för en stark vinsttillväxt längre fram.

Rapporten väntas torsdagen 24 oktober, klockan 7. En telefonkonferens för analytiker och media startar klockan 9.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden väntas ha haft en stabil produktion i det tredje kvartalet, men metallprissvängningar och underhållsstopp spås sätta spår i resultaträkningen.

”Från gruvverksamheten väntas en solid prestation, med fortsatt produktionsökning vid Aitik mot målet 45 miljoner ton per år”, skriver Deutsche Bank i en analysuppdatering.

Vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare uppgick den anrikade volymen till 10,3 miljoner ton i det andra kvartalet. Som mest har 10,8 miljoner ton anrikats under ett kvartal och målet är alltså i genomsnitt 11,25 miljoner ton per kvartal.

Avgörande för bolagets resultat är metallpriserna, som svängt under kvartalet. För de stora metallerna koppar och zink har priserna backat. Enligt Deutsche Bank har uppgångar för nickel och ädelmetallerna guld och silver dock mer än väl kompenserat för detta.

Även Kepler Cheuvreux menar att det underliggande metallprisindexet uttryckt i svenska kronor har visat styrka under det tredje kvartalet, med stöd inte minst av kronförsvagningen.

På smältverkssidan väntas ännu ett kvartal med tunga kostnader för underhållsstopp. Enligt bolagets egen prognos bör dessa landa på 290 miljoner kronor.

Av intresse är också om Boliden uppdaterar marknaden om kommande investeringsutgifter, capex. Åtskilliga analytiker har muttrat över prognosen på knappt 8 miljarder för 2019 – vilket var en höjning från cirka 6 miljarder kronor för 2018. Frågan är nu hur prognosen för 2020 ska lyda.

”Vi räknar med omkring 7 miljarder för 2020”, skriver Deutsche Bank.

Prognoser för metallhalterna under 2020 vid gruvorna Aitik, Garpenberg och Kevitsa står också på önskelistan.

”Vi väntar oss att halterna kommer att bli lägre vid både Aitik och Garpenberg, delvis kompserat av en ökning vid Kevitsa och Tara”, resonerar banken.

Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett underliggande rörelseresultat om 1.434 miljoner kronor (2.020) och intäkter om 12.679 miljoner kronor (12.540).

Telekombolaget Nokia fick hänga med uppåt på börsen i förra veckan när sektorkollegan Ericsson rapporterat ett starkt tredje kvartal.

Förväntningarna inför Nokias egen rapport är dock lågt ställda, efter att bolaget haft ett svagt första halvår. Det viktigaste blir vad Nokia säger om sitt marginalmål för helåret 2019, menar bedömare enligt en rad analyser.

”Vi förväntar oss att Nokia rapporterar en ganska svag rapport för det tredje kvartalet och att helårsguidningen förblir utmanande, vilket kräver ett särskilt starkt fjärde kvartal”, skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

rajeev-suri-700.jpg Nokiachefen Rajeev Suri. 

Analytikerkåren tror att Nokia kan nå den nedre delen av sin helårsprognos. Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning av 19 analytikers prognoser, ligger på en justerad rörelsemarginal på 9,1 procent för koncernen för helåret 2019, jämfört med Nokias egen prognos om att koncernens justerade rörelsemarginal uppgår till 9-12 procent under 2019.

Credit Suisse ser dock en risk för att Nokia inte når sin helårsprognos och poängterar att konsensusförväntningarna innebär att Nokia ska nå en marginal på 18 procent under det fjärde kvartalet. Investmentbanken räknar i stället med att Nokia når en rörelsemarginal på 8,6 procent för helåret.

Nokia har självt flaggat för att tredje kvartalet blir svagt (”soft”) följt av ett särskilt starkt fjärde kvartal.

”Man ska inte räkna med att det tredje kvartalet blir som det första kvartalet”, sade Nokiachefen Rajeev Suri vid rapportkonferensen i juli.

För det tredje kvartalet väntas Nokia, enligt Infront Datas sammanställning, visa en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (8,9). Det skulle därmed vara på samma nivå som under andra kvartalet, men en tydlig förbättring jämfört med första kvartalets justerade rörelsemarginal på -1,2 procent.

På Stockholmsbörsen har Nokiaaktien backat med närmare 6 procent hittills i år medan Ericsson däremot har stigit 13 procent.

DNB Markets tror att ett missat helårsmål från Nokias håll redan är inprisat i aktiekursen.

”Enligt oss finns det ett begränsat utrymme nedåt för Nokia vid det här tillfället eftersom marknaden redan verkar räkna med ett tufft tredje kvartal”, skriver DNB i en analys.

En fortsatt svag utveckling för Betsson i det tredje kvartalet är väntad. Sportboksmarginalen för det gångna kvartalet, och starten på det fjärde kommer att stå i fokus när bettingoperatören visar korten på torsdag.

Det framgår av analyser inför Betssons kvartalsrapport.

Effekterna av omregleringen i Sverige, betalförbud i Norge, och osäkerhet efter anpassning till de nederländska myndigheternas krav inför en stundande omreglering, kommer sannolikt att ha pressat Betsson under det tredje kvartalet. Det tycks analytikerna vara överens om.

”Svensk skattedata indikerar att Betsson fortsätter att förlora marknadsandelar och det finns behov av en förbättring av produkten”, skriver Pareto i en analys-

betsson-poker-affarsvarlden-700.jpgPokerspelare vid ett pokerbord under Betsson Casino Night. 

DNB Markets konstaterar att förutom de externa faktorer som fortsätter att sätta press på bolagets nyckelmarknader så är jämförelsetalen tuffa, där bolaget ”skördade frukterna av ledningens ’back-on-track’-program” under det tredje kvartalet 2018.

Analytikerna i Infront Datas analytikersammanställning tror att rörelseresultatet har krympt omkring 40 procent, till 212 miljoner kronor jämfört med 340 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Omsättningen väntas ha minskat med 10,7 procent till 1.274 miljoner kronor (1.427).

Vid det förra rapporttillfället missade Betsson konsensusestimaten för rörelseresultat, samtidigt hölls resultatet till delar uppe av en stark sportboksmarginal på 7,8 procent, något som Pareto räknar med kommer att vara fallet även i det tredje kvartalet.

I samband med rapporten för det andra kvartalet menade vd Pontus Lindwall att den tröga starten på det tredje kvartalet inte var något att dra några växlar på eftersom det tredje kvartalet är ett kvartal med mindre aktivitet och som dessutom innehöll fotbolls-VM i jämförelsetalen.

Men det fjärde kvartalet, som historiskt är årets största sett till omsättning och saknar jämförelsen med VM, kommer att få starten synad mer kritiskt.

”Huvudfokus i rapporten kommer högst troligt att vara starten på det fjärde kvartalet och i synnerhet utvecklingen i Norden, där alla tecken på förbättring i Sverige och Norge skulle vara positiva”, skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

Betsson inledde året med en kursuppgång, men sedan februari har utvecklingen, likhet med sektorkollegorna, varit sämre, och sedan årsskiftet är aktien ner omkring 30 procent.

Evolution Gaming är undantaget som bekräftar regeln i spelbranschen. När regulatoriska krav har pressat tillväxt och lönsamhet under året för många aktörer, har livekasinoleverantören fortsatt att växa med hög lönsamhet. Det tredje kvartalet väntas inte avvika från den inslagna vägen.

Det framgår av analyser inför torsdagens rapportsläpp.

”Evolution Gamings tillväxtutveckling spelar i en egen liga”, skriver DNB Markets som ”kämpar” med att identifiera vad som i närtid skulle kunna avsluta bolaget positiva trend.

evolution-gaming-700.jpg 

Analytikerna i Infront datas estimatsammanställning räknar med en tillväxt i det tredje kvartalet på 41,5 procent, med ett ebitda-resultat på 44,4 miljoner kronor, motsvarande en ebitda marginal på 48,7 procent. Det är väl inom bolagets egen målsättning för lönsamheten 2019, som höjdes till ett intervall om 47-49 procent i samband med rapporten för det andra kvartalet.

Tillväxten har under året drivits av framförallt befintliga kunder och klassiska produkter konstaterar Pareto men ser nu att tillväxten i allt större utsträckning får draghjälp från de nya produkter som lanserades under det andra kvartalet. En bild som delas av DNB.

”Monolpoly Live verkar vara en succé som vi tror har skapat en ny nisch inom livekasino, som därigenom driver ny trafik av konsumenter”, skriver DNB.

Bland de geografiska marknaderna räknar Pareto med en något långsammare tillväxt i Norden, medan den brittiska marknaden visar tecken på att förbättras och att Evolution Gaming ännu inte sett några negativa effekter av att bolagets kund GCV inlett ett samarbete med konkurrenten Playtech.

Förutom de viktiga parametrarna tillväxt och ebitda-marginal, så kommer marknaden att hålla ögonen öppna efter indikationer och vägledning inför 2020.

På tisdagen den 22 oktober meddelade Evolution Gaming att bolaget ingått ett avtal med Flutter Entertainments varumärken Paddy Power och Betfair. Nyheten fick aktien att addera ytterligare procentenheter till den redan rejäla kursuppgången för året, som nu summerar till över 115 procent.

Gällande Dometic hade många väntat sig en ljusning på den amerikanska marknaden för fritidsfordon (RV) under det andra halvåret. Den har dock uteblivit och nu befarar analytikerna att marginalmålet för helåret är i farozonen.

Analytikerna i Infront Datas sammanställning räknar med en omsättning på 4.635 miljoner kronor (4.501) med en negativ organisk tillväxt på 4,4 procent.

”Där vi dock ser den största risken jämfört med förväntningarna är på marginalsidan”, skriver Morgan Stanley i en analys och pekar på bolagets egen målsättning om att nå en rörelsemarginal på minst 14 procent för helåret, en målsättning som sänktes från 15 procent i samband med rapporten för det andra kvartalet.

dometic-700.jpg 

För årets första sex månader uppgick rörelsemarginalen till 15,2 procent. Enligt Infront Datas enkät inför rapporten är en marginal om 14,7 procent väntad för det tredje kvartalet och 13,9 procent för helåret.

Kepler Cheuvreux påpekar dock att bolagets marginalmål om 14 procent grundades på ett antagande om organisk tillväxt under det andra halvåret, ”vilket vi inte längre anser är realistiskt”, skriver analyshuset som trots det manar att bolaget kan bibehålla sin tidigare guidning och har kvar köprekommendation för Dometic med motiveringen att ”långsiktiga scenariot är intakt”.

Efter en sekventiell förbättring av leveranserna av fritidsfordon i USA under de tre månaderna i det andra kvartalet, störtdök leveranserna återigen i augusti och ackumulerat för årets åtta första månader är leveranserna ner drygt 20 procent.

Samtidigt arbetar bolaget för att minska exponeringen mot den amerikanska marknaden för fritidsfordon, något som DNB Markets lyfte fram i en analys från den 17 oktober där bankens köprekommendation upprepades.

Sedan förra årets nedgång i aktiekursen till följd av att den amerikanska RV-marknaden började vika, har aktien gått starkt under 2019 och är upp över 50 procent för året.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.