Bättre än väntat för Boliden

Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.
Boliden, Aitik
Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden

Omsättningen steg 29,3 procent till 17 083 miljoner kronor (13 210). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 16 027.

Rörelseresultatet blev 2 779 miljoner kronor (1 435), väntat rörelseresultat var 2 642.

Justerat rörelseresultat utföll på 2 449 miljoner kronor (1 504).

Resultatet före skatt var 2 719 miljoner kronor (1 369).

Resultatet efter skatt blev 2 178 miljoner kronor (1 067), analytikerkonsensus 2 045.

Resultat per aktie hamnade på 7,96 kronor (3,90).

Fritt kassaflöde var 2 165 miljoner kronor (-845).

”Inriktningen mot flera metaller kritiska för klimatomställningen och många större produktionsenheter innebär en grundstabilitet gentemot både marknadsförutsättningar och produktionsfaktorer. I detta kvartal har den starka utvecklingen av framför allt kopparpriset varit bidragande till ett starkt kassaflöde”, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef, i en kommentar.

Han uppger vidare att rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 631 miljoner kronor (318) främst beroende på högre metallpriser och villkor. Aitiks anrikade volym minskade jämfört med föregående kvartal till följd av tidigare kommunicerade produktionsstörningar. Garpenbergs anrikade volym nådde samtidigt en ny rekordnivå. Den anrikade volymen i Bolidenområdet, Kevitsa och Tara var något lägre än föregående kvartal.

För Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 949 (1 117) miljoner kronor till följd av att högre metallpriser inte fullt ut kompenserade för svagare dollar och lägre smältlöner.