Bolidens justerade rörelseresultat ökade

Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager, steg under perioden.
Boliden, Aitik
Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden
Omsättningen steg 17,4% till 15 906 miljoner kronor (13 550). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 17 513.

Rörelseresultatet blev 2 305 miljoner kronor (2 622).

Justerat rörelseresultat utföll på 2 419 miljoner kronor (2 258).

Resultatet före skatt var 2 244 miljoner kronor (2 559).

Resultatet efter skatt blev 1 800 miljoner kronor (2 035), analytikerkonsensus 2 212.

Resultat per aktie hamnade på 6,57 kronor (7,44).

Bolagets vd betecknar resultatet stabilt trots produktionsstörningar.

”Ett stabilt kvartal präglat av höga metallpriser. Därtill har vi haft fullt fokus på våra projekt där flera satsningar vid Rönnskär nu färdigställts samtidigt som nickelexpansionen i Harjavalta är i slutskedet medan arbeten i Odda inletts enligt plan. I omvärlden märks fortsatt stark efterfrågan på basmetall relaterat till elektrifiering men även en generell ökad osäkerhet i försörjningskedjor”, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Boliden, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 15 906 17 513 -9,2% 13 550 17,4%
Rörelseresultat 2 305 2 622 -12,1%
Rörelseresultat, justerat 2 419 2 258 7,1%
Resultat före skatt 2 244 2 559 -12,3%
Nettoresultat 1 800 2 212 -18,6% 2 035 -11,5%
Resultat per aktie, kronor 6,57 7,44 -11,7%

Konsensusdata från Factset