Börstjuren haltar

PORTFÖLJUPPDATERING Defensivt positionerade Nordiska Värdeportföljens avkastning är ikapp det cykliska rally som inlett börsåret 2019.

På en vecka har rapporter över förväntan plus avkyld riskvilja, till följd av USA:s och Kinas återupptagna handelskonflikt, hjälpt Nordiska Värdeportföljen att komma ikapp det cykliska rally som präglat inledningen på 2019 för Stockholmsbörsen och globalt.

Den för stunden defensivt överviktade Affärsvärlden Analys+ modellportföljen har därigenom återställt sin indexledning mot OMXSGI till 13 procentenheters totalavkastning från starten för ett och ett halvt år sedan (2017-12-15).

 

TILLVÄXTKOSMETIKA OCH SIMHALLSGYM LOCKAR INTE

Ska vi börja med det negativa i rapportväg så blev mottagandet svagt för såväl Oriflames tillväxtväxtmarknadskosmetika som för Actic Groups gymanläggningar.

I Oriflames fall var första kvartalets utfall ungefär som väntat på både intäkter och rörelseresultat, ställt mot Bloombergs sammanställning av säljsideanalytikers estimat. Återigen ansåg marknaden dock att försäljningsförsvagningen sker på ”fel” geografiska marknader, med störst tapp i bolagets mest lönsamma tillväxtregion Asien & Turkiet. Utöver den uppenbara krishärden Turkiet signalerades här kring utmaningar i långsiktigt viktiga folkrika tillväxtmarknader som Indonesien och Kina.

Därtill var det inte upplyftande att koncernens försäljningstapp har fortsatt med ungefär -4 procent i lokal valuta i inledningen av andra kvartalet, perioden 1 april till 5 maj (ställt mot samma period i fjol).

Trots den rejält negativa tillväxttrenden på kort sikt taktar Oriflame dock ännu tvåsiffrig rörelsemarginal och skyhög förräntning av det begränsade kapital som krävs för att driva och växa affären. Att Oriflame då inte handlas högre än runt 7 gånger bakåtblickande rörelseresultat, ev/ebit, ger givetvis en väldigt hög riskpremie för den som inte räds periodvis stökiga tillväxtmarknadsländer. Det kliar i Nordiska Värdeportföljens köpfinger, men Oriflame-positionen hålls för stunden oförändrad på 4 procents portföljvikt.

Inte heller Actic Groups (1 procents porföljvikt) rapport föll kortsiktiga börsaktörer i smaken, varpå aktien nu handlas kring rekordlåga kursen 29 kronor. Rent värderingsmässigt är läget lite knepigare här:

Första kvartalets intäktsutveckling var okej. Lönsamheten och kassaflödet från gymkedjan fortsätter dock dessvärre att vika i sådan grad att det Actic nu snarare är en oklar turnaround än den raka resa till stigande utdelningskuponger som var vår ursprungliga grundtes.

Actic själva guidar om att kostnadstrycket är omställningsrelaterat och övergående samt att andra kvartalet inletts försäljningsmässigt bättre. Nordiska Värdeportföljen vill dock se mer av övertygande förbättringar, än förhoppningar och löften om sådana, varför aktien tillåts ligga kvar som den bevakningsposition (1 procents portföljvikt) portföljen redan valt att minska till. Därmed inte sagt att Actic Groups konsolideringsstrategi kring ”simhallsgym” inte kan bli en skaplig börshistoria på längre sikt.

UPPVÄRDERING AV RADIOSTYRNING OCH KONGLOMERATET

Går vi sedan över till det mer positiva som dominerat modellportföljutvecklingen så har börsen fortsatt handla upp småbolagsdoldisen Allgon i sådan grad att aktien nu är tredje största position (14 procent).

Radiostyrnings- och iot-caset (sakernas internet) fortsätter leverera som väntat. I senaste kvartalet bjöd på 19 procents organisk tillväxt inom Industriell radiostyrning, Allgons nya dominerande huvudområde med en 82 procentig intäktsandel av koncernen efter storförvärvet Tele Radio förra sommaren. Lätt dopad av den nya redovisningseffekten IFRS 16 kom koncernens ebitda-marginal in på 18,5 procent, nivåer Allgon tidigare inte varit i närheten av. Vidare fortsatte Allgon ta marknadsandelar inom den fragmenterade tillväxtmarknaden för just Industriell radiostyrning.

Iot-delens öde är samdigt än så länge fortsatt nästan helt teknikdrivet. Det skulle inte förvåna Affärsvärlden om det på sikt sker någon form av strukturgrepp där iot-bolagen knoppas av eller säljs ur Allgon.

Allgons större kortsiktiga frågetecken är hur pass djupt operationellt hack i kurvan som handelskonfliktens störningar av Kina-exporten kombinerat med en annalkande normal lågkonjunktur riskerar att ge för ”nya” Allgon. Med underliggande tillväxt och lågt ställda förväntningar bör radiostyrningsaffären ”tåla” en del motvind värderingsmässigt.

På annat håll, och över betydligt längre tid, har fjärde största positionen Ratos (13 procent) nu äntligen sig upp från förlustterritorium till att bli – så här långt – en nollaffär. I första kvartalet bjöd konglomeratets portfölj av nordiska små och medelstora onoterade bolag på hela 14 procents organisk intäktstillväxt, med positivt bidrag i 11 av 12 kvarvarande innehav. Ebita-lönsamheten lyfte i 8 innehav.

Stegen i rätt riktning sågs i stora innehav som offshorebolaget Aibel och trädgårdskedjan Plantasjen, i nedskrivna underleverantören Diab liksom i de mindre tjänstebolagen Kvdbil och TFS. En av få plumpar var byggentreprenören Hent som tyngs av projektmissar.

Lyften följer uppstädningen under hela 2018 ledd av Ratos nye vd Jonas Wiström. Centralt har förvaltningskostnader kapats. I portföljen har två innehav sålts, Gudrun Sjödén och Jøtul, och i kvarvarande har fyra vd:ar samt hela sju ordföranden bytts ut. Ägarandelen i TFS har ökats och kapitaltillskott har skett till nämnda Diab, Kvdbil samt Plantasjen.

VINDKRAFTCASE UNDER RENODLING

Vindkraftkoncernen Arise (5 procent) bjöd inte på några större överraskningar i sin rapport, utan det senaste kvartalets stora händelse var redan känd: avyttringen av hälftenägandet i den stora vindparken Jädraås.

Arise fortsätter äga 139 megawatt (MW) egen produktionskapacitet i ”dyra” elprisområden i södra Sverige. Givet att börsen värderar hela bolaget inom nuvärdet av dessa mogna och färdigutvecklade tillgångar skulle Affärsvärlden gärna se fler avyttringar till finansiella investerare i närtid. Då tydliggörs att investerare får framförallt en omfattande projektportfölj på runt 1 000 MW, men också en växande förvaltningsaffär, “på köpet” på dagens aktiekurs.

HÄNDER I PORTFÖLJEN

I övrigt är det inga större händelser kring eller i portföljen den gångna veckan:

  • Portföljens största position förblir danska smyckesjätten Pandora (17 procent). I en separat kommentar på senaste delårsrapporten slog Affärsvärlden Analys+ fast hur rörelsens tapp fortsätter att se både hanterbara ut samt vara mer än inprisade i aktiens krisvärdering. Pandora rapport mottogs initialt lätt positivt på börsen, men nu har aktiekursen återigen tagit snabb fart lägre.

  • Näst största innehavet Millicom (16 procent) har en finansiell investering i det afrikanska internetbolaget Jumia, som nyligen börsnoterats och därefter rusade i pris i New York. Nu har blankningsaktören Citron Research anklagat Jumia för bland annat vilseledande information samt investeringsbedrägeri (1, 2), vilket Jumia därefter dementerat (1). I kombination med fortsatta redovisade förluster har aktien dock pressats under noteringskursen. I Millicoms senaste rapport ägde telekomoperatören dryga 6 procent av Jumia, samt hade släppt sin styrelseplats. Rent finansiellt har Jumias öde ingen större bäring på Millicom: aktieposten motsvarar i runda slängar 2 procent av Millicoms nuvarande börsvärde.

  • Utdelningar har avskilts i Oriflame, Ratos och Telenor (1 procentig bevakningsposition). Kassandelen för portföljen som helhet ökar därmed marginellt, men ligger avrundat kvar på 1 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2019-05-13.PNGNordiska Värdeportföljen 2019-05-13 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här