Bostadspriserna stiger

Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 2 procent i februari jämfört med föregående månad. Villapriserna steg 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har varit oförändrade.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 9 procent samtidigt som villapriserna stigit 6 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För februari innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för december-februari jämförs med motsvarande viktade medelvärde för november-januari. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med september-november.

Mäklarstatistik noterar att antalet försäljningar fortsätter att ligga på höga nivåer, men drygt 10 procent fler sålda bostäder jämfört med februari 2019.

Fastighetsmäklaren Bjurfors konstaterar att bostadsåret 2020 börjar lika starkt som 2019 avslutades. Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i Stockholm, ser inte coronaskräck och börsfall som något hot mot bostadsmarknaden, snarare tvärtom.

“Det råder köpyra på bostadsmarknaden och börsfall och hot om lågkonjunktur kan ge prisuppgången ytterligare skjuts. Reala tillgångar som fastigheter har historiskt inneburit låg risk med stabil avkastning och brukar vara attraktivt för investerare i surt klimat. Vid senaste finanskrisen mer än halverades Stockholmsbörsens värde medan bostadsmarknaden bara fick ett hack i kurvan, och vid IT-kraschen steg till och med bostadspriserna. Bostäder kan även gynnas av nya räntestimulanser för att hålla i gång ekonomin”, säger han i en kommentar.

Han påpekar också att en trend är att priserna stiger kraftigt i vissa av Stockholms kranskommuner, vilket han kopplar till att barnfamiljer söker efter relativt billigare boenden.

“I takt med att priserna rusar i innerstan märker vi att efterfrågan utanför tullarna ökar. Inte minst från barnfamiljer som söker mer bostad och funktion för pengarna”, säger han.

Fastighetsbyråns vd Johan Engström säger att de efter årsskiftet märkt en relativt tydlig förändring på bostadsmarknaden, med ökad efterfrågan och snabbare försäljningar

“Nu får vi se om situationen med covid-19, bland annat med börspåverkan och allmän oro för smittspridning, avspeglas något på bostadsmarknaden. Om spridningen inte eskalerar avsevärt i Sverige bör effekterna bli små och kortsiktiga”, säger Johan Engström.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.