Breman: Krävs nytänkande i penningpolitiken

Det går inte att förutse hur nästa ekonomiska kris kommer att se ut, säger vice riksbankschef Anna Breman vid ett webbinarium anordnat av Swedbank. Det kommer därför krävas innovation och nytänkande i penningpolitiken, menar hon.
Anna Breman, vice riksbankschef. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

”Pandemin och dess ekonomiska konsekvenser visar med all önskvärd tydlighet att vi inte kan förutse hur nästa ekonomiska kris kommer att se ut – vare sig när det gäller vad som utlöser den eller vilken typ av penningpolitisk respons som kan komma att behövas,” säger Anna Breman under Sweedbanks webbinarium, och fortsätter:

”Detta innebär att det kommer att krävas innovation och nytänkande i penningpolitiken för att vi ska kunna fortsätta att fullgöra vårt uppdrag om prisstabilitet i Sverige.”

Finanspolitiken kommer att bli viktigare framöver vid hanteringen av lågkonjunkturer, och det behövs en diskussion om hur man bäst skapar en bra beredskap inför kommande kriser genom ett bra samspel mellan finans- och penningpolitiken, menar hon, och säger att penningspoltikens gränsdragning gentemot finanspolitiken behöver undersökas ytterligare.

Hon säger vidare att det är fullt möjligt att utöka den penningpolitiska verktygslådan ytterligare för att skapa mer handlingsutrymme för att motverka lågkonjunkturer, där hon pekar ut fyra olika verktyg som Riksbanken ännu inte använt sig av men som florerar i den internationella debatten: mycket negativa räntor, dubbla räntor, yield curve control och helikopterpengar.

Det är främst negativ reporänta och utökade kvantitativa lättnader som skulle vara aktuella om det behövs mer penningpolitisk stimulans på kort sikt.