Business Sweden ser en mini-boom i ekonomin i sommar

Vaccinutrullningen tillsammans med en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar för en mini-boom i ekonomin, skriver Business Sweden i sin rapport Globala ekonomiska utsikter.
Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.
Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. Foto: Business Sweden

I takt med att vaccinationsprogrammen rullas ut världen över fortsätter återhämtningen i den globala ekonomin. Dock går återhämtningen i otakt till följd av
att olika länder har kommit olika långt med vaccineringen. Asien och USA ligger före medan Europas återhämtning hämmas av försenade vaccinationer. Det skriver Business Sweden.

De tidigare förhoppningarna om en stark återhämtning i Europa redan första halvåret i år var sannolikt alltför optimistiska, skriver Business Sweden. Den europeiska ekonomin kommer vara tillbaka på förskrisnivå först in på 2022. Ekonomin väntas återhämta sig med en tillväxt på 4,2% i år och 4,6% 2022.

”Det är framför allt de redan högt skuldsatta länderna i södra Europa som har drabbats hårt av pandemin med kraftiga BNP-fall som följd. Sveriges viktigaste europeiska handelspartners – särskilt de nordiska länderna – har klarat sig betydligt bättre. Asien och Nordamerika är dock draglok för den svenska varuexporten i år”, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i ett pressmeddelande.

Dock finns det en förhoppning om att vaccinutrullningen tillsammans med tillväxtinjektioner från en expansiv penningpolitik och omfattande stimulanspaket talar för en mini-boom i ekonomin redan framåt sommaren.

Den svenska ekonomin har också klarat sig betydligt bättre än de flesta länderna i Europa. Detta då Sverige har undvikit en total nedstängning av samhället och dessutom infört bland annat korttidspermitteringar och omställningsstöd. BNP-tillväxten för 2021 väntas bli 4,0% och för 2022 3,5%.

Redan under hösten var varuexporten tillbaka på förkrisnivå, men Sverige riskerar att drabbas av otakten i den globala återhämtningen. Svensk varuexport till Europa väntas öka med 5,6% i år, vilket är lägre än den totala varuexporttillväxten på 6,3%.