Byggfakta backar i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Byggtjänstebolaget Byggfakta började idag den 15 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget mötte ett mycket stort intresse och övertecknades flera gånger om.
Byggfakta samlar in och sammanställer data om pågående byggprojekt. Datan säljs till aktörer inom byggbranschen. Det handlar exempelvis om projektinformation, specifikationer (tekniska beskrivningar), produktinformation. Byggfaktas kunder använder i sin tur datan för att öka försäljningen av deras produkter/tjänster till aktörer inom de aktuella byggprojekten.
Byggfakta tillhandahåller marknadsdata och analys för den europeiska byggindustrin.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 75 kronor per aktie, vilket ger bolaget ett börsvärde på 16,4 miljarder kronor efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 64,48 miljoner aktier, fördelat på 43,51 miljoner nyemitterade aktier och 20,97 miljoner befintliga aktier som säljs av SSCP Bygger Holdings och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle, som indirekt kontrolleras av Stirling Square Capital Partners och TA Associates, samt vissa medlemmar i företagsledningen. Byggfakta tillförs 3 263 miljoner kronor före transaktionskostnader från den nyemitterade aktierna. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 9,67 miljoner befintliga aktier.

Ankarinvesterare är AMF, Danica Pension Livsforsikring, Didner & Gerge Fonder, Första AP-Fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden som har åtagit sig att teckna aktier för 3,1 miljarder kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 75,20 kronor som högst betalt och 74 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 74 kronor, vilket är en nedgång med 1,3% jämfört med teckningskursen på 75 kronor. Aktier för 352 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 218,67 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 16,2 miljarder kronor räknat på senast betalt.