Cint börjar i dag handlas på Nasdaq Stockholm

Konsumentundersökningsbolaget Cint börjar i dag den 19 februari att handlas på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas med kortnamnet CINT på segmentet Largecap.
Cint är en förkortning av Consumer Intelligence. Bolaget startade redan i slutet av 1990-talet. Verksamheten är digitala marknads- och kundundersökningar.
Teckningskursen hamnar i intervallet 62 till 72 kronor per aktie. Enligt vad Bloomberg News rapporterat hamnar teckningskursen högst i intervallet på 72 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattar 72 miljoner aktier, fördelat på 10,56-12,26 miljoner nyemitterade aktier och 59,74-61,44 miljoner befintliga aktier som säljs av huvudägaren Cidron Ross, som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 75 miljoner euro före transaktionskostnader, motsvarande 760 miljoner kronor. Det finns även en övertilldelningsoption på 10,80 miljoner befintliga aktier som säljs av huvudägaren.

Ankarinvesterare är Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, C Worldwide Asset Management, Danica Pension och Tin Fonder som tecknar aktier för 218 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor.