Creades föreslår aktiesplit

Investmentbolaget Creades vänder till vinst i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol, tack vare börsuppgången.
Sven Hagströmer
Sven Hagströmer. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rörelseresultatet blev 1 249 miljoner kronor (-334).

Här ingår erhållna utdelningar med noll miljoner kronor (64) och värdeförändringar på portföljbolagen med 1 318 miljoner kronor (-325).

Resultatet före skatt var 1 250 miljoner kronor (-333).

Resultatet efter skatt blev 1 250 miljoner kronor (-337). Resultat per aktie hamnade på 100,28 kronor (-27,02).

Avkastningen på substansvärdet i första kvartalet var +16% (-7). Jämförelseindexet
OMXSGI avkastade samtidigt +14% (-18).

Substansvärdet var 738 kronor per aktie den 31 mars. Justerat för återinvesterad utdelning var substansvärdet 742 kronor per aktie, en ökning med 16% i kvartalet.

Creades förslår att årstämman beslutar om en split med villkor 10:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i tio aktier.

Creades köpte i början av april 12% av aktierna i prisjämförelsetjänsten Pricerunner för 370 miljoner kronor.

Creades, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Rörelseresultat 1 249 -334
Resultat före skatt 1 250 -333
Nettoresultat 1 250 -337
Resultat per aktie, kronor 100,28 -27,02