Danske Bank föredrar amerikanska aktier

Då osäkerheten på kort sikt är hög behålls en liten övervikt på kvalitetsmarknaden i USA och undervikt för cykliska europeiska aktier, skriver Danske Banks Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

I och med det muterade coronaviruset kommer ännu hårdare restriktioner att krävas framöver, även om de vaccin som distribueras skyddar även mot denna muterade form av viruset. Samtidigt finns det en risk att tiden kring jul- och nyår kommer att leda till ökad smittspridning, skriver Maria Landeborn i veckobrevet.

Ekonomin väntas tyngas av restriktionerna i närtid, men att processen med vaccineringen väntas accelerera globalt under första kvartalet gör att utsikterna för andra halvan av 2021 har stärkts.

Banken ser också risk för ett bakslag på börsen på kort sikt, men detta baseras snarare på den senaste tidens börsuppgång, och globala aktier väntas stå högre om tolv månader.

”Vi behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Då osäkerheten på kort sikt är hög, behåller vi en liten övervikt i kvalitetsmarknaden USA, och en liten undervikt i cykliska europeiska aktier”, skriver Maria Landeborn.

Vidare har banken nyligen ökat den cykliska exponeringen genom att höja industrisektorn till en övervikt, samtidigt som en övervikt i IT-sektorn behålls. Strukturell tillväxt ses som en attraktiv investering på grund av såväl den höga osäkerheten som den snabba digitaliseringen och långvarigt låga räntor ses ge  ytterligare stöd åt tillväxtbolag på börsen.  Samtidigt behålls en övervikt i tillväxtmarknadsaktier och –obligationer.