Delårsrapporterna klart bättre än väntat

Den svenska rapportperioden visar hittills klart bättre resultat än väntat. Siffrorna över försäljningen visar få negativa överraskningar.
Nästan 60% av bolagen har rapporterat bättre resultat än väntat.
Det visar Finwires genomgång av 56 bolag med stöd av Factsets analytikerkonsensus.

På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) var 33 bolag bättre, 11 i linje och 12 sämre. Det motsvarar 59, 20 respektive 21 procent.

Av de 25 OMXS30-bolagen som det sammanställdes konsensus för var 16 bättre än väntat, 4 har varit som väntat och 5 sämre än väntat.

De OMXS30-bolag som faller i från är Investor och Kinnevik. Den tredje blir Atlas Copco som har med både A- och B-aktien i indexet. Astra Zeneca och Hexagon har ännu inte rapporterat.

Omsättningen har varit bättre än väntat hos 27 bolag, som väntat hos 25 bolag och sämre än väntat hos 4 bolag. Det motsvarar 48, 45 respektive 7 procent.

För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.

Samtliga bolag, 56 st
Justerat rörelseresultat Antal %
Bättre 33 58,9
Inline 11 19,6
Sämre 12 21,4
Omsättning Antal %
Bättre 27 48,2
Inline 25 44,6
Sämre 4 7,1
OMXS30-bolag, 25 st
Justerat rörelseresultat Antal %
Bättre 16 64,0
Inline 4 16,0
Sämre 5 20,0
Källa: Factset