Den amerikanska sysselsättningen ökade mer än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mer än väntat under juli.
USAs sysselsättning förändrades under juli med +1 763 000 (+4 800 000 reviderad till +4 791 000), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på +1 480 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA juli, 2020 Konsensus juni, 2020 Reviderad
Sysselsättning 1 763 000 1 480 000 4 800 000 4 791 000

Konsensusdata från Bloomberg