Det största budgetunderskottet sedan 1990-talet

Underskottet i Sveriges offentliga finanser är nu det största sedan mitten av 1990-talet, enligt Konjunkturinstitutet som bedömer att huvuddelen av detta är av strukturell karaktär.

”Konjunkturåterhämtningen bidrar till att det finansiella sparandet i offentlig sektor stärks de närmaste åren. Men det strukturella underskottet i utgångsläget tillsammans med ett tilltagande demografiskt utgiftstryck innebär att det finansiella sparandet i offentlig sektor förblir negativt fram till 2019, även vid finansiering av samtliga reformer enligt principen krona för krona”, skriver KI i sin nya konjunkturprognos.

Budgetutrymmet fram till 2019 är därmed negativt, även om överskottsmålet skulle revideras till ett balansmål, noterar myndigheten.

Om det offentliga åtagandet ska bibehållas och finansieras krona för krona i kommande års statsbudgetar innebär det skattehöjningar på cirka 92 miljarder kronor under perioden 2016-2019. Dessutom väntas kommunalskattehöjningar motsvarande 11 miljarder kronor i kommunerna.

KI bedömer att den inhemska konjunkturbilden domineras av nedåtrisker. Den största risken bedöms vara ett markant fall i bostadspriserna.

”Om utvecklingen skulle bli sämre än väntat är penningpolitikens möjligheter att ge ytterligare stöd åt den realekonomiska utvecklingen begränsade. Det stabiliseringspolitiska ansvaret faller då tyngre på finanspolitiken. Trots det betydande sparandeunderskottet är de offentliga finanserna i grunden i gott skick och statsskulden är låg. Om konjunkturåterhämtningen kommer av sig kan det därför finnas anledning att överväga ofinansierade, företrädesvis tillfälliga, åtgärder”, resonerar Konjunkturinstitutet i rapporten.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.