Detaljhandelsförsäljningen i Sverige minskade

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med i april 2021 jämfört med föregående månad. Särskilt minskade sällanköpsvaruhandeln, visar siffror från SCB.
e-handel

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,4% i april jämfört med föregående månad. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,6% och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 1,3%.

Jämfört med motsvarande månad 2020 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 7,2% i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,9% och  dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget med 3,3%.

Under den senaste tremånadersperioden var detaljhandelns försäljningsvolym 3,8% högre än i närmast föregående tremånadersperiod. Sällanköpsvaruhandeln visar en uppgång med 5,1% och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en uppgång med 0,4%.