ECB-direktör: Europeiska banker kan stå inför svår framtid

Bankerna i Eurozonen kan stå inför en svår framtid om den ekonomiska krisen förvärras och deras kapitalpositioner därmed eroderas. Det uppger ECB:s Andrea Enria i intervju av CNBC.

Hittills har det finansiella systemet hanterat det ekonomiska fallet som skett till följd av coronakrisen och Enria uppger att banksektorn i Eurozonen för tillfället är i en stark position.

Men när ECB har genomfört sina stresstest visar det sig att flera banker skulle få svårt att uppnå kapitalkraven om krisen förvärras.

Tidigare under dagen meddelade ECB en vädjan till att de europeiska bankerna ska hålla inne sina utdelningar och aktieåterköp för resten av året.