ECB tillåter begränsad utdelning från banker

Den europeiska centralbanken, ECB, har beslutat om att låta banker få betala ut en mindre del av sin vinst för 2019 och 2020 i form av utdelning, enligt ett uttalande. Det rapporterar Reuters.
ECB sade att man förväntar sig att utdelningar och återköp blir på under 15% av den sammanlagda vinsten för de två åren och inte högre än 20 baspunkter av kärnprimärkapitalrelationen, CET1, beroende på vad som är lägst.

Det är bara de mer hälsosamma bankerna som ska kunna ge ut utdelningen.

Annars rekommenderar ECB bankerna att avstå utdelningar och återköp, eller begränsa dem, fram till den 30 september 2021.

ECB kom i våras med anledning av pandemin att uppmana banker att avstå från utdelningar, en rekommendation som man efteråt förlängt.