Emissionsguiden hissar fem flaggor i Viaplays nyemissioner

Streamingjätten Viaplay behöver ta in 4 miljarder i en företrädesemission och en riktad emission. Emissionsguiden hissar fem flaggor, däribland för "tveksamma incitament".
Jørgen Madsen Lindemann, VD på Viaplay.
Viaplay vill ta in 4 miljarder i en riktad emission och en företrädesemission. Emissionsguiden hissar fem flaggor. På bilden syns Jørgen Madsen Lindemann, VD på Viaplay.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Viaplay har gått ut med villkoren för en riktad emission och en företrädesemission som tillsammans kan tillföra bolaget 4 miljarder kronor. Bakgrunden är den den krisartade sits man befinner sig i.

Emissionsguiden hissar fem flaggor för emissionen. Det hissas även en positiv flagga.

Kapitalbehov i trängt läge

Nöden har ingen lag. I desperata lägen tvingas bolag ofta kompromissa bort det långsiktigt rätta. Riskerna med nyemissioner i nödlidande bolag är alltså dubbelt höga.

Det råder inga tvivel om att Viaplay genomför sina kapitaliseringar i ett finansiellt trängt läge. Koncernen har själv meddelat att emissionerna är pusselbitar som ska rädda bolaget från ”insolvensförfaranden” och som är till för att säkra ”dess överlevnad”. Bakom domedagsorden finns en krass finansiell verklighet, något som Afv lyfte i en analys redan i somras:

”Vi uppskattar kapitalbehovet till minst 4 mdr kr. Då skissar vi på att Viaplay Norden är en rörelse som på sikt ger ca 1 mdr kr i rörelsevinst vilket kan belånas 2x. Det skulle innebära att drygt 4 mdr kr måste resas i eget kapital, genereras genom försäljning av tillgångar eller kombinationer därav. Detta är en stor summa för ett bolag i ett utsatt läge.”

Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Afv:s samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt eller brist på sunda incitament.

Storägarna Canal+ och PPF säkrar delar av båda emissionerna med totalt 2,7 miljarder kronor, varav lejonparten hamnar i den riktade emissionen. Konstruktionen med en väldigt stor riktad emission och en betydligt mindre företrädare ger Canal+ och PPF möjlighet att inte bara försvara sina ägarandelar, utan också öka dem markant, något Afv belyst i en kommentar om emissionen. Strukturen på kapitalanskaffningarna verkar således vara utformade på ett sådant sätt att den sätter storägarna i främsta rummet.

Bristfällig information

Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information rörande nyemissionen. Hit räknas också klart vilseledande eller slarvig kommunikation.

Viaplay har inte meddelat hur för förhållandet ser ut mellan befintliga aktier, teckningsrätter och rätten att teckna nya aktier.

Bolagets presstjänst skriver i en kommentar till Afv att detta kommer framgå av kallelsen till extrastämman, men ”det som hittills har kommunicerats skulle peka på 11 nya aktier per befintlig aktie”.

Viaplay har inte heller meddelat vad utspädningen blir, varken för de två kapitalanskaffningarna gemensamt eller var för sig.

”Det finns cirka 78,2m Viaplay Group-aktier idag och efter den föreslagna transaktionen blir det cirka 4,6md aktier, så utspädningen kan räknas ut därifrån”, skriver Viaplays presstalesperson till Afv.

Obeaktat är det dålig service till aktieägarna att inte vara transparenta kring utspädningen – i synnerhet när den kommer bli omfattande.

Stor rabatt (initialt)

Stor rabatt vid riktad emission är en klar varningssignal. Men även vid företrädesemission så visar det på stor ovilja från garanter och/eller befintliga storägare att ställa upp.

Teckningskursen i den riktade emissionen och i företrädesemissionen är 1 kr. Innan villkoren publicerades stod börskursen i cirka 23 kr. Detta tyder på att Viaplay haft svårigheter med att attrahera investerare annat än till en låg värdering.

Riktad emission till hemliga investerare

Breda riktade emissioner med låg rabatt som stängs på ett dygn må vara hänt. I alla andra lägen bör befintliga ägare få veta vilka som får teckna.

Bolaget har redogjort för var merparten av pengarna i den riktade emissionen ska komma från, men inte vilka samtliga investerare är. Om det är nya starka ägare som kliver in, andra befintliga ägare som ökar sitt innehav, eller om man rätt och slätt inte attraherat hela kapitalet ännu är okänt.

Positiv flagga: Befintliga ägare växlar upp

Om de med bäst insyn i bolaget tecknar rejält med aktier så visar det på stark framtidstro. Det är alltså väldigt positivt när befintliga storägare och/eller nyckelpersoner åtar sig att gå in ordentligt i en nyemission.

Att de redan omnämnda storägare investerar tungt i Viaplays kapitaliseringar signalerar att de tror på bolaget på sikt. Och att situationen, utifrån deras perspektiv, kommer reda ut sig. Det skickar ett positivt signalvärde till emissionerna.

Kommer nyckelpersoner att investera?

Det framgår inte av villkoren om nyckelpersoner i exempelvis styrelse och ledning kommer teckna i företrädesemissionen. Vi stannar vid en upplysning om detta, och inväntar mer detaljer i samband med att bolaget publicerar sitt prospekt.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.