Episurf tar in Ilija Batljan som storägare genom riktad emission

Medicinteknikbolaget Episurf kommer att rapportera ett resultat före skatt på cirka -15,9 miljoner kronor i det tredje kvartalet (-15,4) och en likviditet uppgående till 103,8 miljoner kronor (106,6). Det skriver bolaget i en affärsuppdatering. Siffrorna är preliminära.
Ilija Batljan
SBB:s VD Ilija Batljan. Foto: TT

Utfallet beskrivs vara i linje med förväntningarna trots att man möter starka jämförelsesiffror från i fjol. Bolaget beskriver vidare att potentiella patienter och ortopeder i år har valt att utnyttja sommarmånaderna för semester och resor.

”Detta har haft negativ påverkan på operationsfrekvensen, speciellt under augusti 2021. Under 2020 var det andra kvartalet vårat svagaste kvartal, efter utbrottet av covid-19. Då restriktionerna lättade under det tredje kvartalet, slutade kvartal 3 som det starkaste under 2020. För 2021 ser tredje kvartalet ut att bli det svagaste”, skriver Episurf.

Vad gäller nettoomsättning och bruttoorderingång har covid-19 haft en påverkan, uppges det. Nettoomsättningen för årets första nio månader har ökat med 46%  jämfört med fjolåret.

Separat har Episurf genomfört en riktad emission på 159 miljoner kronor, varav 125 miljoner har tecknats av Ilija Batljan genom bolaget Health Runner. Batljan äger efteråt 13% i Episurf. Teckningskursen blev 3,59 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens senaste stängningskurs. Utspädningseffekten är cirka 16,66%  av kapitalet och 16,54% av rösterna.

”Genom nyemissionen bedömer vi att våra finansiella behov är säkerställda åtminstone till mitten av 2025, vid vilken tidpunkt vi väntar oss att ha uppnått ett flertal ytterligare kommersiella och kliniska milstolpar”, säger Episurfs VD Pål Ryfors.