EQT värderas till 60 miljarder

Det slutliga priset i noteringen av riskkapitalbolaget EQT förväntas fastställas inom intervallet 62-68 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 59,1-64,8 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande.

Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 september 2019 under kortnamnet “EQT”.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att prospektet publicerades.

Erbjudandet omfattar drygt 190 miljoner aktier, varav knappt 87 miljoner nyemitterade aktier och 104 miljoner aktier som säljs av befintliga aktieägare. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra EQT cirka 5,4-5,9 miljarder kronor före avdrag för noteringskostnader.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till erbjudandet kommer vissa av de säljande aktieägarna att förbinda sig att sälja upp till 10,4 miljoner aktier. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet maximalt 201 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 21,1 procent av aktierna och rösterna i EQT efter erbjudandets genomförande. Det är aningen högre än det preliminära budskapet om att noteringserbjudandet omfattar totalt 20 procent.

Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare, och ett begränsat antal andra berättigade investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

De säljande aktieägarna i erbjudandet kommer främst bestå av en grupp av före detta och nuvarande partners och Investor.

Samtliga säljande aktieägare i erbjudandet kommer att ingå sedvanliga åtaganden gentemot bankerna att inte överlåta eller annars förfoga över sina respektive återstående innehav i EQT. Vidare har samtliga partners åtagit sig gentemot koncernen att inte överföra eller förfoga över sina respektive innehav under en period om tre till fem år utan skriftligt godkännande från dagen före noteringen.

“Efter ett kvarts sekel av hårt arbete, framgångar och utmaningar samt stark tillväxt, är EQT välpositionerat inför framtiden. Genom börsnoteringen välkomnar vi nya aktieägare att följa med oss på EQT:s entreprenöriella resa. Med Wallenbergstiftelserna6 som aktieägare, tillsammans med huvudägaren Investor AB, fortsätter vi att arbeta nära varandra. Vi delar deras ansvarsfulla ägarfilosofi, breda globala nätverk och kommer även i fortsättningen att ha en ömsesidigt stark relation”, säger Conni Jonsson som är styrelseordförande och grundare av EQT.

Erbjudandet förväntas öka EQT:s finansiella handlingsutrymme, för att skapa möjligheter för fortsatta investeringar i verksamheten samt stödja koncernens tillväxt för att bibehålla en ledande position inom privatmarknaden, heter det.

“Detta innefattar fortsatt expansion, både geografiskt, såsom i Nordamerika och i Asien-Stillahavsområdet, och såvitt gäller investeringsstrategier, såsom Venture Growth och utvidgning av Real Estate. Erbjudandet kommer också att stärka koncernens profil hos publika investerare, affärspartners och investerare i EQT:s fonder; bidra till att fortsätta investera i personal och kompetens framförallt i tillväxtområden som Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet; ge EQT tillgång till kapitalmarknaden; bredda koncernens ägarbas och skapa en mer transparent och hållbar bolagsstyrning och företagsstruktur anpassad till koncernens långsiktiga strategi”, skriver EQT.

Riskkapitalbolagets vd Christian Sinding framhåller att alla typer av verksamheter under de kommande åren och decennierna kommer att påverkas av den teknologiska utvecklingen och att icke-hållbara affärsmodeller kommer att utmanas.

“Därför kommer EQT fortsätta att transformera företag och stödja dem i att uppnå sin långsiktigt fulla potential. Med EQT:s tematiska investeringsstrategi kombinerat med vårt local-with-locals-koncept är EQT välpositionerat för att fortsätta skapa värde för berörda parter. Detsamma gäller för EQT – noteringen är ett naturligt steg i vår utveckling och möjliggör fortsatt tillväxt och investeringar i EQT:s plattform. Samtidigt behåller vi ett fast fokus på resultat och avkastning”, säger han.

Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 13-23 september och anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan 13-20 september.

JP Morgan och SEB är så kallade “joint global coordinators och joint bookrunners” i erbjudandet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här