Ericsson stämmer Samsung

Ericsson har lämnat in en stämningsansökan i USA mot Samsung rörande patent. Den sydkoreanska teknikjätten anses bryta mot avtalsenliga åtaganden att förhandla i god tro och att licensiera patent på så kallade FRAND-villkor.
Ericssons huvudkontor i Kista. Foto: Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vidare uppger Ericsson att det finns risk för tillfällig negativ påverkan på rörelseresultatet med 1-1,5 miljarder kronor per kvartal relaterat till förnyelser av flera kontrakt och potentiella kostnader för rättstvister.

”Nuvarande geopolitiska förhållanden påverkar försäljningsvolymerna av mobiltelefoner, liksom övergången från 4G- till 5G-mobiltelefoner. Detta i kombination med försenade royalty-betalningar från olicensierade perioder och potentiella tvistekostnader, kan påverka Ericssons rörelseresultat med SEK 1 – 1,5 miljarder per kvartal på årsbasis med början under första kvartalet 2021. Den faktiska finansiella påverkan kommer att bero på tidpunkt för ingående av nya avtal och på avtalsvillkoren”, skriver bolaget.

FRAND står för Fair, Reasonable and Non-Discriminatory.