Erik Penser Bank: Ingen recessionsrisk i USA – aktieflöden följer därefter

Det syns i princip 0% risk för recession i USA, och flöden på aktiemarknaden kommer att följa därefter. Det skriver Erik Penser Bank i ett veckobrev med hänvisning till datapunkter från Fed-forskning med mera.
Banken lyfter även att värderingarna på marknaden trots allt är låga givet de nuvarande marknadsförutsättningarna, vinstutsikterna samt värderingsmodellerna.

Det framhålls att den faktiska tillväxttakten i USA är större än den förväntade och att landet boostar sin ekonomi för att stänga ett produktionsgap som är 50%mindre än Europas.

Data från USA kommer att illustrera den massiva överavkastningen inom globala makronivåer, och enbart Asien kommer kunna tävla med regionen.