Få avslut i Mandel Design Groups premiärhandel

Mandel Design Group började idag den 10 juni att handlas på Spotlight Stock Market.
Mandel Design Group är en damklädesbutik online. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Priset vid senast genomförda transaktion uppgick till 6 kronor per aktie, där de två största aktieägarna i bolaget sålde aktier, i syfte att uppfylla spridningskravet om 300 aktieägare.

Klockan 15.00 hade bara fyra avslut gjorts i aktien hittills idag. 2 550 aktier har bytt ägare för totalt 9 724 kronor. Lägst betalt var 3,50 kronor och högst betalt 3,97 kronor.