Mandel Design Group handelsstoppad efter kursrusning

Detaljhandelsbolaget Mandel Design Groups aktie handelsstoppades vid 10.30-tiden på fredagen efter en kursrusning på nästan 300%.
Raketaktie

 När aktien stoppades var senast betalt 6,50 kronor per aktie, en uppgång på 294% mot torsdagens stängningskurs. Aktier för 627 000 kronor hade bytt ägare innan handelsstoppet.

Inga nyheter har kommunicerats som föranlett dagens kursrusning. Bolaget har aviserat en förträdesemission som ska godkännas på extra bolagstämma den 31 mars.

”Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare”, skriver Spotlight Stock Market i ett börsmeddelande.

Detaljhandelsbolaget Mandel Design Group uppger att det enligt styrelsens kännedom inte finns någon insiderinformation eller underliggande anledning som kan förklara dagens kursuppgång. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det ska inte finnas någon kurspåverkande ej offentliggjord information, så som ingångna kundavtal, förvärvsavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör, menar bolaget.