Fed-topp: Förhöjda tillgångspriser bör inte driva policybesluten

Fed-chefen i San Francisco, Mary Daly, anser inte att förhöjda tillgångspriser bör driva policybesluten. Det är dock något som man behöver bevaka, rapporterar Marketwatch som tagit del av uttalandet.
Hon nämner att tillgångspriserna är högre än vad de har varit historiskt. Hon väljer dock inte att koppla aktiemarknadens rörelser direkt till den amerikanska penningpolitiken eftersom aktiemarknaden bedöms reagera på alla typer av nyheter.

På frågan om ökade statsobligationsräntor säger Daly att investerare diskonterar en ljusare framtid och ett tecken på att marknaden nu börjar förstå centralbankens meddelande att man inte har några problem med inflation över 2%.