Federal Reserve låter räntan ligga

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 1,50-1,75 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade 92 av 94 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle lämnas oförändrat. Av de två övriga trodde en på en räntehöjning med 25 punkter medan den andre trodde på en lika stor sänkning.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 30 oktober 2019, då den sänktes med 25 punkter.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

Kommittén bedömer att den nuvarande penningpolitiska hållningen är lämplig för att stödja en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation som återgår till kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga utfallet.

“Kommittén kommer att fortsätta bevaka effekterna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna samtidigt som man utvärderar den lämpliga banan för målintervallet för federal funds-räntan”, skriver FOMC

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka realiserade och förväntade ekonomiska förhållanden i relation till målet om maximal sysselsättning och det symmetriska 2-procentiga inflationsmålet.

Utvärderingen kommer att inkludera ett brett spektrum av information, inklusive mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på finansiell och internationell utveckling.

Fed höjer samtidigt räntan på överskottsreserver, IOER, med 5 punkter till 1,60 procent (1,55).

Fed ska också fortsätta att med operationer på repomarknaden till åtminstone april för att säkra att utbudet av reserver är riklig.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.