Finanscheferna allt mer positiva

SEB:s och Deloittes Finanschefsindex har stigit till 55,9 i oktober från 55,6 i mars. Den neutrala nivån ligger på 50.

Den halvårsvisa undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten.

“Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige”, skriver SEB.

Vidare uppger finanscheferna att banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till sina företagskunder. Trots mycket aktivitet den senaste tiden är de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för företagsaffärer i Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna uppges inte ha haft negativ påverkan på företagens kassaflöden hittills. Utmaningarna ökar dock sannolikt framöver, enligt flera finanschefer.

“Många finanschefer säger att de fortsätter vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens hårda arbete inom detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången framåt är ett osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja priserna samt att de är oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder finanschefernas svar på att inflationen varken kommer få stort stöd av prishöjningar eller löneökningar framöver”, skriver SEB.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här