Finnair minskade antalet passagerare med 90 procent

Finnair minskade antalet passagerare med 90,0 procent till 145 300 under juli, jämfört med samma månad året innan. Jämfört med juni i år var det en ökning med 163 procent.
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 94,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -98,4 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 88,7 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -96,9 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 41,4 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 43,8 procent.

Finnair juli, 2020 juni, 2020
Passagerare, miljoner 0,145 0,0552
Passagerare, förändring i procent, YY -90,0 -96,0
RPK, förändring i procent -94,8 -98,4
ASK, förändring i procent -88,7 -96,9
Kabinfaktor, i procent 41,4 43,8


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här