Folksamgruppen flaggar upp i SSAB

Folksamgruppen har köpt aktier i SSAB och flaggar nu för ett ägande om 5,2% av rösterna. Ägandet är spritt över Folksam ömsesidig livförsäkring med dotterföretag samt Folksam ömsesidig sakförsäkring tillsammans med Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
Ylva Wessén, Folksam.
Ylva Wessén, Folksam. Pressfoto

Enligt svenska regler måste ett bolag flagga när ett ägande går över 5%.

Folksam motiverar sin investering med att SSAB ställer om till att producera fossilfritt.

”Att kunna producera fossilfritt stål är en av de viktigaste frågorna för att klara klimatomställningen, både i Sverige och globalt. Samtidigt är omställningen också viktig för att säkra svenska industrijobb. Vi har varit ägare i SSAB i många år, och vill nu vara med och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolagets omställningsarbete”, säger Ylva Wessén, VD för Folksamgruppen, i en kommentar.