Företag globalt väntas kapa kapital­investeringarna mer än under finans­krisen

Stora och medelstora företag globalt väntas minska kapitalinvesteringarna mer procentuellt än under 2009, enligt Reuters.
Foto: Shutterstock

Stora och medelstora bolag globalt väntas minska sina kapitalinvesteringar, capex, med 12 procent i snitt under 2020, vilket skulle vara kraftigare än minskningen på 11,3 procent under 2009. Det framgår av en artikel från Reuters.

Enligt siffror från Reuters kommer de största nedskärningarna göras inom energi, sällanköpsvaror och fastighetssektorn, där capex väntas minska med över 20 procent.

Storbolagen British Petroleum, Exxon Mobil och General Electric har redan guidat för minskningar inom capex på minst 20 procent för 2020.

I USA väntas bolagens capex minska i snitt med 22 procent, medan genomsnittliga minskningen i Kina enbart väntas bli på 4,5 procent.