Företagarnas optimism bromsar in

Efter sex raka uppgångsmånader vände SEB:s företagarindikator nedåt i juni, till 22 från 26 föregående månad.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 4 enheter i juni. Detta efter att tidigare ha ökat sex månader i rad.

”Efter sex månader i rad med stigande optimism bland företagarna så vänder det ner i juni. Enmansföretagare är en motståndskraftig företagargrupp men även dessa eldsjälar behöver semester. Nedgången under juni är förmodligen en effekt av att många företagare drar ner på aktiviteten och försöker ta lite tid för att återhämta sig”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Det är samtidigt första månaden sedan undersökningen började i december 2020 som företagarna uppger att den ekonomiska indikatorn arbetstid visar ett positivt balansmått och det är endast omsättningen som trots positiv utveckling fortfarande är negativ.

”Det är glädjande nyheter att företagarnas ekonomiska ställning förbättrats under den senaste månaden. Den goda utvecklingen i arbetstiden är extra positiv då det förmodligen kommer att avspeglas i både likviditet och omsättning så småningom. Det blir en viktig fråga att följa i kommande mätningar”, säger Américo Fernández.