Förlust för Calliditas

Calliditas Therapeutics redovisar inga intäkter och en förlust i andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal i fjol då bolaget redovisade intäkter och vinst.

Nettoomsättningen sjönk till noll miljoner kronor (138,2).

Rörelseresultatet blev -66,6 miljoner kronor (85,4).

Resultatet före och efter skatt var -61,3 miljoner kronor (83,2). Resultat per aktie hamnade på -1,50 kronor (2,36).

– I juni genomförde vi framgångsrikt en börsnotering på Nasdaq i USA på 90 miljoner dollar, som tillsammans med övertilldelningsoptionen i juli totalt resulterade i en nyemission på 97 miljoner dollar. Det var första gången ett svenskt life science-bolag tog in kapital på Nasdaq Global Select i samband med en börsnotering. Denna framgångsrika och banbrytande transaktion säkrade den finansiering som krävs för att avsluta vår fas 3-studie och inleda kommersialiseringen av Nefecon i USA, om godkännande från myndigheterna erhålls. Den ger oss också flexibilitet för att utforska ytterligare utvecklingsinitiativ relaterade till antingen vår befintliga projektportfölj eller potentiella externa projekt, kommenterar vd Renée Aguiar-Lucander i delårsrapporten.

– Under andra kvartalet ställdes vi inför extrema omständigheter på grund av covid-19, och vi gjorde allt för att säkerställa att påverkan på vår kliniska studie NefIgard lindrades och allvarliga störningar minimerades. Särskilda arbetsgrupper skapades, kommunikation och samarbete med vårt globala nätverk av nationella samordnare intensifierades, och varje detalj i studien granskades, utvärderades och där det fanns behov implementerades störningsminimerande lösningar. Som ett resultat av detta fortgår studien enligt plan och förväntas rapportera top line-data under fjärde kvartalet, som den första fas 3-studien som gör det på global basis i IgA nefropati. Vi är glada och stolta över att vara i denna position under dessa extrema omständigheter, fortsätter Renée Aguiar-Lucander.

Calliditas, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 0 138,2
Rörelseresultat -66,6 85,4
Rörelsemarginal 61,8%
Resultat före skatt -61,3 83,2
Nettoresultat -61,3 83,2
Resultat per aktie, kronor -1,50 2,36