Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden

Boprisuppgången fortsatte under augusti, visar Valueguards prisindex för privatägda bostäder i Sverige.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, gick upp med 1,9% i augusti. Bostadsrättsindex ökade med 1,2% och villaindex med 2,4%.

Boprisuppgången syns också i samtliga tre storstäder, både vad gäller bostadsrättsindex som villaindex. I Stockholm låg uppgången på 1,7% respektive 0,7%, i Göteborg på 0,5% respektive 4,0% och i Malmö på 1,4% respektive 2,1%.

”Pandemin fick oss att omvärdera synen på bostaden. Bostaden är inte längre bara ett hem, den är också en plats för arbete, att träffa vänner, handla och uträtta ärenden digitalt. De här nya perspektiven har fått fler att vilja investera mer i bostaden vilket driver upp priserna”, säger Fredrik Kullman, VD vid Bjurfors Stockholm i en kommentar och fortsätter:

”Ökad efterfrågan, stark börs och rekordlåga räntor i många år framåt skapar förutsättningar för en ny era av prisuppgångar. Det som skulle kunna påverka negativt är om vi får en ny våg av varsel och uppsägningar, men den måste i så fall vara kraftig. Det finns en enorm investeringshunger och optimism på marknaden”

Justerat för säsongseffekter hamnade ökningen på mer måttliga 0,3%. Bostadsrättsindex steg med 0,5% säsongsjusterat och villaindex med 0,1%.

Enligt Erik Olsson ser man också en ovanligt stor uppgång i sitt Bostadsindex och dess Skräckindex visar att oron för den egna försäljningen är låg.

”Köparna kalkylerar med högre bolåneränta. Det är bra eftersom belåningsgraden har ökat till nivåer som påminner om 2015, när priser och bostadslån steg oavbrutet”, skriver de.

Antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i augusti på ungefär samma nivå som 2019 och 10 procent högre än 2018. Transaktioner vad gäller bostadsrätter ökade medan transaktioner vad gäller villor minskade.

”Medan utbudet av bostadsrätter ligger i linje med förra året så har antalet småhus till salu minskat. Färre vill sälja och fler vill ha villa och radhus. Det leder till en obalans mellan utbud och efterfrågan vilket är en stor del av förklaringen till att villapriserna stigit mer än bostadsrättspriserna”, kommenterar SBAB:s Claudia Wörmann.

Marknad Index 1 månad 3 månader 12 månader
HOX Sverige 255,60 +1,9% +4,4% +8,1%
Bostadsrätter Sverige 304,68 +1,2% +3,6% +4,1%
Stockholm 289,40 +1,7% +3,9% +4,1%
Göteborg 341,04 +0,5% +2,5% +2,3%
Malmö 268,79 +1,4% +3,6% +5,0%
Villor Sverige 243,70 +2,4% +4,9% +10,6%
Stockholm 238,86 +0,7% +4,1% +9,6%
Göteborg 245,01 +4,0% +4,9% +7,8%
Malmö 226,15 +2,1% +4,4% +10,1%
Källa: Valueguard