Förvaltare positiva till börsen

Förvaltarna har en övervägande positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget, samtidigt som de tror på en positiv börsutveckling. Det visar Fondbolagens Förenings Förvaltarbarometer.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förvaltarbarometern stiger med en enhet till ett sammanlagt index på 68 under det första kvartalet 2021.

På frågan om marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget är förvaltarna överlag positiva.

Dessutom svarar en majoritet av förvaltarna att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara bättre eller mycket bättre om ett halvår.

”Sett över 6 månader är jag försiktig optimistiskt. Pandemin bör vara under kontroll och ekonomin återhämtar sig. Mycket är dock diskonterat. På längre sikt är jag mer optimistiskt. Hushållen kan konsumera samtidigt som politikerna satsar. Högre räntor kan vara ett problem för överdrivna värderingar men i övrigt en comeback för bolag utanför teknikhaussen”, kommenterar Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, i ett pressmeddelande.

Danske: Ett potentiellt köptillfälle

En majoritet av förvaltarna tror att tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas positivt. Detta såväl det närmaste halvåret som på ett till två års sikt.

”Vi ser begränsade nedåtrisker i global och svensk ekonomi för vidare smittspridning då vaccinationsutrullningen väntas fortsätta öka. När väl osäkerheterna för coronavirusets påverkan på företagens vinster mattas av kan marknaden återigen börja fokusera på framtida vinster fullt ut. En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris”, kommenterar Martin Axell, senior förvaltare på Länsförsäkringar Fondförvaltning, i pressmeddelandet.

Förvaltarna har även svarat på vilken bransch som lockar mest. Av 22 förvaltare pekar nio ut ut tillverkningsindustrin rent specifikt. Ytterligare tre förvaltare nämner cykliska branscher som intressanta, såsom byggsektorn och råvaror.

”I takt med att samhället öppnar upp efter Corona och återgår till det normala i höst, tror vi att ’coronaförlorare’ och andra cykliska sektorer som tillverkningsindustri, hotell och fastigheter kommer att återhämta sig”, konstaterar Martin Axell.