Danske Bank: Ett potentiellt köptillfälle

Stigande räntor har satt käppar i börshjulet, men nedgången på börsen kan bli ett eventuellt köptillfälle, skriver Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Danske Banks Maria Landeborn, börsoro
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

Amerikanska räntor, och speciellt långräntorna, fortsatte att stiga under förra veckan, vilket fick börsen på fall. De bolag som drabbats hårdast av de stigande diskonteringsräntorna är tillväxtbolagen. Detta då majoriteten av de förväntade vinsterna ligger långt fram i tiden.

Maria Landeborn skriver i sitt veckobrev att stigande räntor egentligen är helt i sin ordning. Detta med tanke på att utsikterna för en stark ekonomisk återhämtning är goda, men att aktiemarknaden reagerat på att ränteuppgången skett väldigt snabbt.

Spararna överger tillväxtaktier

”Eftersom vi anser att räntorna stiger av rätt anledning ser vi dock börsnedgången som ett potentiellt köptillfälle för den som önskar öka exponeringen mot aktier. Tajmingen är alltid svår, och det är möjligt att vi står inför en korrektion (ett fall på mer än 5% från toppen) om räntorna skulle klättra vidare uppåt den kommande veckan”, skriver hon.

Banken fortsätter i sin sektorstrategi att övervikta såväl cykliska sektorer som IT-sektorn.

IT-sektorn kan gynnas av ökade investeringar i hård- och mjukvara, och även ett ökat fokus på självförsörjande inom halvledartillverkning. Dessutom innehåller sektorn en stor andel kvalitetsbolag med hög och stabil lönsamhet, menar Maria Landeborn.

Vad gäller cykliska sektorer sesvråvaru- och industrisektorn som förhållandevis lågt värderade och dessutom trivas i en miljö med stigande räntor.

”Vi väntar oss att sektorrotationen fortsätter under året, och att det kommer att gynna cykliska aktier”, skriver Landeborn.