Förvaltarnas optimistiska börssyn mattas av

Förvaltarbarometern backar med tre enheter under det andra kvartalet, men förvaltarna har ändå en övervägande positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget.
Aktier
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förvaltarbarometern, där fondförvaltare och experter har svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling, backar med tre enheter till ett sammanlagt index på 65, skriver Fondbolagens Förening.

På frågan om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar en majoritet att marknadsutsikterna är positiva. En majoritet svarar också att de tror att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget,

”Värderingarna för delar av börsen börjar se något ansträngd ut och sedan mitten på april har utvecklingen varit förhållandevis oförändrad trots bra rapporter. Sammantaget så ser förutsättningarna för svenska aktier kommande halvår därför neutrala ut trots öppnandet av samhället och ökad ekonomisk aktivitet. På lite längre sikt så ser utsikterna ändå goda ut för svenska bolag givet att kronan inte stärks alltför mycket samt att öppnandet av ekonomier fortsätter i nuvarande trend med hjälp av effektiva vaccin”, kommenterar Gustaf Linnell, förvaltare SPP fonder.

När det kommer till hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret säger 12 av de 23 förvaltarna att den kommer att utvecklas positivt medan 8 av förvaltarna tror att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Samtliga förvaltare är mer positiva när det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt. Av omvärldens marknader uppger dessutom en majoritet att Europa och Sverige är de mest intressanta just nu, följt av Asien.

”På lite längre sikt är vi något mer positiva, vinstprognoserna har justerats upp och kan bolagen leverera enligt prognoserna finns det utrymme för en fortsatt stark börs. Vi tror att riktningen mestadels kommer att styras utav bolagens förmåga att leverera vinster samt ränteutvecklingen och faktumet att det är svårt att hitta attraktiva alternativ till aktier. Att samhället mer och mer öppnar upp är också positivt och kommer sannolikhet betyda en återhämtning för vissa sektorer och bolag”, kommenterar Christian Sterndahlen, förvaltare på Navigera.