Fyrtal i flaggor inför Movinns notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Movinn inför noteringen på First North Denmark och hittat fyra flaggor.
Movinn IPO
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / TT / Afv
Movinn
Lista First North Denmark
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 246 Mkr
Sista teckningsdag 2021-10-27
Första handelsdag 2021-11-04

Den 4 november noteras Movinn på First North Denmark. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor. Flaggorna avser hög emissionskostnad, tveksamma incitament, säljsugen storägare i förhoppningsbolag samt för bristfällig information.

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Movinn betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,1%av erbjudandet.

När det kommer till den andra flaggan, för tveksamma incitament, hyr Movinn 279 lägenheter för vidare uthyrning enligt sitt koncept. Av dessa är 47 hyrda från bolag som är delägda av Movinns VD och CFO. IPO-guiden landar i att de dubbla stolarna för ledningen motiverar en flagga.

”Bolagets huvudägare (Jesper Thaning & Patrick Blok) gjorde investeringarna under 2016 för att bättre kontrollera pipelinen och öka Movinns tillväxt. Bolagets huvudägare har en sammanlagd minoritetsandel om 40 % i fastighetsbolagen. Hyresvillkoren är gjorda på fria marknadsvillkor (armlängds avstånd) för att säkerställa ett rimligt marknadsvärde på fastigheterna samt att inte lägga en börda på Movinn som inte är marknadsanpassad”, kommenterar Movinns VD Patrick Block.

Vad gäller den tredje flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, utgörs Movinns två största ägare av dess VD och CFO. De båda har tillsammans lånat ut cirka 21 Mkr (16 MDDK) till Movinn. Enligt prospektet är avsikten att lånet ska återbetalas i samband med IPO och motsvarande lån ska tas via bank. Det betyder i praktiken att aktuell IPO möjliggör återbetalning av lånet för huvudägarna.

”Refinansieringen kommer att sänka de finansiella kostnaderna för Movinn och bedöms därför vara en positiv faktor för Bolaget. Tillsammans med våra rådgivare ansåg vi det också vara relevant att skilja på rollerna som huvudägare och långivare i Bolaget”, kommenterar Patrick Block.

När det kommer till den sista och fjärde flaggan, för bristfällig information, framgår det under avsnittet intressekonflikter i prospektet att VD och CFO är delägare i bolag som hyr ut lägenheter till Movinn. Det framgår dock inte av prospektet hur stor del VD och CFO äger i detta bolag. IPO-guiden tycker att det är en brist och hissar därför en flagga.

”Bolagets huvudägare, Jesper Thaning och Patrick Blok, äger 20% vardera i de två fastighetsbolagen. Patrick Blok fungerar som ordförande och VD är en representant från det family office som äger de återstående 60 procenten av företagen”, kommenterar Patrick Block.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR MOVINN PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdag den 27 oktober och teckningskursen uppgår till 10,80 danska kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Volvo Car Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-26 2021-10-28 Läs här
XP Chemistries Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-10-29 Läs här
Rocker Teckningstid pågår First North 2021-10-27 2021-10-29 Läs här
Synsam Inväntar teckningstid Nasdaq Stockholm 2021-10-28 2021-10-29 Läs här
SolidX Inväntar notering Spotlight 2021-10-25 2021-11-03 Lär här
Movinn Teckningstid pågår First North Denmark 2021-10-27 2021-11-04 Läs här
Candles Scandinavia Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-08
Compodium Teckningstid pågår First North 2021-10-28 2021-11-09
Bricknode Holding Teckningstid pågår First North 2021-11-01 2021-11-09
Norditek Group Teckningstid pågår First North 2021-10-29 2021-11-10
Qlucore Inväntar notering First North 2021-10-22 2021-11-11 Läs här
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18 Läs här