G5 Entertainments resultat tyngs av nedskrivningar

G5 Entertainment redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men marknaden hade väntat ett positivt resultat.

Omsättningen sjönk 3,7 procent till 328,1 miljoner kronor (340,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 328. Jämfört med kvartalet innan var den sekventiella tillväxten 9 procent.

“Under kvartalet uppnådde vi en sekventiell tillväxt om 9 procent och de egna spelen tog en större andel av intäkterna. Med fler av våra egna spel som är på väg att lansera, har G5 en stark position när vi nu inleder 2020”, konstaterar vd Vlad Suglobov.

Bruttomarginalen ökade till 56 procent (53) då en större andel av intäkterna kommer från egna spel.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (18,6), väntat rörelseresultat var 8. Resultatet påverkades negativt av nedskrivningar på -5,7 miljoner kronor och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -4,4 miljoner kronor (17,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,8 miljoner kronor (40,7).

G5 Entertainment föreslår 2,50 kronor i utdelning (2,50), väntat 2,50.

Kostnaderna för användarförvärv låg under perioden på 95,4 miljoner kronor (96,2), vilket motsvarar 29 procent av omsättningen (28).

Antalet månatligt aktiva kunder inom gratisspel, free-to-play, sjönk med 28 procent till 5,8 miljoner. Antalet betalande kunder sjönk med 22 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten per användare ökade 17 procent till 52,3 dollar.

Antalet dagligt aktiva spelare minskade med 18 procent till 1,6 miljoner.

“Vårt mål för 2020 är att komma tillbaka till en årlig tillväxt och samtidigt upprätthålla lönsamhet och positivt kassaflöde. För att konstatera det självklara, så är jämförbarheten nu bättre efter det att vi 2019 etablerat en ny bas. Tack vare fjolårets lanseringar av våra spel och de fem
nya lanseringar vi planerar för året, så är vi väl positionerade för framtida tillväxt”, skriver bolaget om framtidsutsikterna.

Under första halvåret väntas vinstmarginalerna vara i nedre delen av det historiska intervallet för Q3 och Q4 2019. Bolaget har dock förhoppningar om att leverera en marginalexpansion under andra halvåret genom tillväxt i portföljen av egna spel.

“Hur stor denna marginal blir beror på hur bra de egna spelen kommer att prestera under 2020, de möjliggör högre bruttomarginaler än vi sett tidigare och därmed också för högre rörelsemarginal än tidigare”, uppger G5-chefen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här