Garo ökar omsättningen men minskar vinsten

Elinstallationsbolaget Garo minskade vinsten men ökade omsättningen. Bolaget höjer också sin utdelning.

Omsättningen steg 3,5 procent till 277,8 miljoner kronor (268,4). Marknaden under kvartalet var avvaktande främst inom produktområdena Installation och E-mobility. För Installation är den något lägre försäljningen ett resultat av det milda vädret som påverkat försäljningsvolymerna bland annat för motorvärmare och värmefläktar.

Ebitda-resultat blev 42,2 miljoner kronor (41,3), med en ebitda-marginal på 15,2 procent (15,4).

Rörelseresultatet blev 35,9 miljoner kronor (37,5), med en rörelsemarginal på 12,9 procent (14,0).

Resultatet efter skatt blev 24,6 miljoner kronor (25,5), en minskning med 3,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,46 kronor (2,55), vilket innebär en minskning med 3,5 procent mot föregående år.

Garo föreslår 4,20 kronor i utdelning (4,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 66,9 miljoner kronor (26,8).

Garo ser positivt på marknadsförutsättningarna framöver.

“Inom marknaden för E-mobility ser vi en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande gynnsam men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där Garo är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser Garo positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility”, skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här