Getinge överraskar positivt

Medicinteknikbolagets vinst och omsättning steg mer än väntat.

Getinges justerade ebita-resultat blev 677 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (438).

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebita-resultat om 573 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.236 miljoner kronor (5.683). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 6.076 miljoner, enligt Infront Data.

Orderingången uppgick till 6.678 miljoner kronor (6.173), förväntat var 6.670 miljoner.

Getinge upprepar prognosen om organisk omsättningstillväxt om 2-4 procent under 2019.

Enlig Infront Data låg analytikers snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på 4,5 procent för helåret 2019.

Under niomånadersperioden januari till september ökade Getinges omsättning organiskt med 4,8 procent. Motsvarande utfall för det tredje kvartalet enskilt var också 4,8 procent.

Getinge har som finansiellt mål att nå en organisk intäktstillväxt om just 2-4 procent.

Getinge bedömer att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god.

Det framgår av vd-ordet i rapporten.

Den organiska orderingången, som visade på en uppgång om 3,5 procent jämfört med förväntning om en ökning med 4,7 procent enligt Infront Data, uppges enligt vd Mattias Perjos som ”tillfredsställande, trots tuffare jämförelsetal efter en längre period med en tillväxt som överstiger marknadens”.

Den underliggande efterfrågan bedöms även vara god för Americas och Surgical Workflows, där vd Mattias Perjos dock inte är nöjd med orderingången i det tredje kvartalet.

Även om rörelsekostnaderna är något högre för det tredje kvartalet 2019 än för motsvarande kvartal för ett år sedan ser Getinge på sekventiellt minskande rörelsekostnader mot föregående kvartal.

Detta uppges vara ”ett tecken på att våra omstruktureringsåtgärder börjar bita”, enligt Mattias Perjos.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.