Handelsbanken ser stark ekonomisk återhämtning i korten

Mycket bäddar för en stark återhämtning, skriver Handelsbanken i sin senaste konjunkturrapport. Men svensk ekonomi är långt ifrån överhettad.
Handelsbankens Christina Nyman.

Återhämtningen i Sverige tog ny fart under sommaren med ökad konsumtion. Samtidigt är bostadspriserna stabila och exportindustrins orderböcker välfyllda, vilket talar för en stark återhämtning, skriver Handelsbanken. Svensk ekonomi långt dock långt ifrån överhettad, med en hög arbetslöshet och ett dämpat kostnadstryck.

”Vi räknar med att BNP i början av nästa år är tillbaka på den trend som gällde före pandemins utbrott”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Om vaccinationsutrullningen fortsätter att överraska positivt runt om i världen och ökar förtroendet hos hushåll och företag kan det driva på BNP-tillväxten ytterligare, även om nya virusvarianter skulle kunna leda till ekonomiska bakslag.

”Men trots den snabba ökningen av covid-19-fall räknar vi med en fortsatt återhämtning”, säger Christina Nyman.

Banken höjer sin BNP-prognos för i år till 4,4%, jämfört med 3,8% som var prognosen i april. För 2022 sänks prognosen däremot till 3,5%, från tidigare 3,7%.

Tjänstesektorn väntas allt mer tar över stafettpinnen från industrin. Under våren har det varit en utbudsbrist på flera viktiga insatsvaror vilket medfört stora prishöjningar och rekordlånga leveranstider.

”Även om vi ser tidiga tecken på att flaskhalsarna börjar lossna bedömer vi att det är en lång väg kvar innan de globala leverantörskedjorna är helt återställda, vilket hämmar tillverkningsindustrins tillväxt och ger ett temporärt högre kostnadstryck”, säger Christina Nyman.

Bostadsbyggandet väntas ligga kvar på en historiskt sett hög nivå kommande år och banken väntar sig att bostadspriserna ökar med nära 5% inom loppet av 2022.

Vad gäller exportindustrin är orderböckerna välfyllda och även den höga orderingången borgar för en fortsatt god exporttillväxt.

Vad gäller inflationen menar banken att företagen har en god lönsamhet, vilket minskar behovet av att föra kostnadsökningar i producentledet vidare till konsumentledet.

”Det är svårt att se att vi skulle få ett varaktigt högre inflationstryck utan att lönetrycket ökar markant. Sammantaget bedömer vi att inflationen exklusive energi kommer att vara omkring 1,5% de kommande åren”.

Banken skriver vidare att den ekonomisk-politiska inriktningen , tillsammans med fortsatt finanspolitiskt stöd, väntas förbli expansiv i flera år framöver.

Handelsbankens prognos är att Riksbanken håller kvar reporäntan på 0% under hela prognosperioden.

”Det skulle krävas mycket för att Riksbanken ska sänka eller höja räntan de närmaste åren”, säger Christina Nyman.