Hans Wallenstam köper aktier för 12,3 miljoner

Fastighetsbolaget Wallenstams VD och huvudägare Hans Wallenstam har den 12 februari genom de fyra bolagen Revialma Ett, Revialma Två, Revialma Tre och Revialma Fyra köpt vardera 25 000 B-aktier, totalt 100 000 B-aktier i Wallenstam.
Hans Wallenstam.
 Aktierna köptes till kursen 122,62 kronor per aktie, en affär på 12,26 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.