H&M minskade rörelseresultatet mer än väntat

Klädjätten H&M redovisar som väntat en rejäl förlust under andra kvartalet och rörelseresultatet blev något sämre än estimaten.

“Allteftersom vi återöppnar våra butiker har försäljningen börjat återhämta sig i en högre takt än väntat. För att möta de snabba förändringar i kundbeteende som covid-19 för med sig
accelererar vi vår digitala utveckling, optimerar butiksportföljen och fortsätter att öka integrationen av kanalerna. Med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete vill vi också fortsätta leda modeindustrin mot en mer hållbar framtid,” uppger vd Helena Helmersson i rapporten.

Försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 28 664 miljoner kronor (57 474. Onlineförsäljningen ökade med 36 procent i kronor och 32 procent i lokala valutor.

Bruttovinsten blev 13 273 miljoner kronor (31 825), med en bruttovinstmarginal på 46,3 procent (55,4).

Rörelseresultatet blev -6 188 miljoner kronor (5 935), väntat rörelseresultat var -6 087.

Resultatet före skatt var -6 482 miljoner kronor (5 934), analytikerkonsensus -6 409.

Resultatet efter skatt blev -4 991 miljoner kronor (4 569), analytikerkonsensus -4 930.

Resultat per aktie hamnade på -3,02 kronor (2,76).

Försäljningen under 1-24 juni minskade med 25 procent i lokala valutor.

“Även om den allmänna konsumtionen fortfarande är dämpad visar vår återhämtning att vårt sortiment är relevant och uppskattas av kunderna”, konstaterar H&M-chefen.

Varulagret minskade valutajusterat med 3 procent till 40 000 miljoner (40 406). Men på grund av ett överutbud av vårvaror i hela branschen och en fortsatt svag marknad bedöms det att prisnedsättningarna som andel av försäljningen kommer att öka även i tredje kvartalet. Bolaget bedömer att ökningen blir cirka 2 till 3 procentenheter, vilket följer på en ökning med 3 procent i det nu avslutade kvartalet.

I dagsläget är 350 butiker, motsvarande 7 procent av det totala antalet butiker, fortsatt stängda. Samtidigt är 48 av 51 onlinemarknader öppna.

För helåret planeras cirka 170 butiksstängningar och cirka 130 öppningar, vilket innebär en nettominskning med cirka 40 butiker. Tidigare var bedömningen att öka med cirka 35 butiker (165 nya och 130 stängda)

Vidare framgår att den reviderade investeringsplanen för 2020 ligger kvar vid 5 miljarder kronor. För 2019 uppgick capex till drygt 10 miljarder kronor.

H&M, Mkr Q2-2019/2020 Konsensus Q2-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 28 664 57 474 -50,1%
Bruttoresultat 13 273 31 825 -58,3%
Bruttoresultatmarginal 46,3% 55,4%
Rörelseresultat -6 188 -6 087 5 935
Rörelsemarginal 10,3%
Resultat före skatt -6 482 -6 409 5 934
Nettoresultat -4 991 -4 930 4 569
Resultat per aktie, kronor -3,02 2,76

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här