Höga marknadspriser är rättfärdigade enligt Fed-chefen i New York

John Williams som är Fed-chef i New York oroas inte över de höga värderingarna på aktier och andra tillgångar.
Under en intervju i CNBC-programmet ”The Exchange”, sade Williams att utvecklingen går att rättfärdiga sett till den ekonomiska tillväxten och låga räntor.

”Marknadsaktörer och investerare världen över ser framåt detta år och tittar på en ekonomi som förhoppningsvis har en ganska robust återhämtning och en stark expansion under de närmaste åren, vilket ger stöd för starkare värderingar”, sade Williams.

Williams gav också en antydan om att de låga räntorna som finns på plats kommer förbli så under en överskådlig framtid. Vidare tyckte han inte heller att finanspolitiken är på väg att överhetta ekonomin då starten på 2021 har varit bättre än väntat.

”Ekonomin har en ganska lång väg att återgå till maximal sysselsättning och vi har en en lång väg att gå tillbaka till vårt inflationsmål på 2%. Så jag är inte riktigt oroad över att det finanspolitiska stödet just nu är överdrivet eller något liknande”, sade Williams.