Höjd utdelning från Catena

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett oförändrat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget höjer utdeningen.

Hyresintäkterna steg till 297,8 miljoner kronor (285,3), en ökning med 4,4 procent mot föregående år.

Driftsöverskottet ökade till 220,9 miljoner kronor (217,1), en uppgång på 1,8 procent.

Förvaltningsresultatet var på 148,8 miljoner kronor (148,5), en ökning med 0,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 461,0 miljoner kronor (191,5). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 199,0 miljoner kronor (63,0) och värdeförändringar på derivat med 109,2 miljoner kronor (-20,19.

Resultatet efter skatt blev 372,0 miljoner kronor (158,1). Resultat per aktie hamnade på 9,87 kronor (4,19), vilket innebär en ökning med 135,6 procent mot föregående år.

Catena föreslår att utdelningen höjs till 6,50 kronor (5,75), en uppgång på 13 procent.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 202,87 kronor per aktie (169,53) vid årsskiftet

– Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger vd Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.